Gode varemerker gjør store ting med Dokobit

Finn ut hvordan de mest vellykkede kundene bygger opp digitale prosesser med Dokobit.

 

Šiaulių Bankas AB ble grunnlagt i 1992 og er den største banken med litauisk kapital, en pålitelig og konsekvent voksende finansselskap med særlig fokus på løsninger av forretningsfinansiering og forbrukerfinansiering.

“Økende forretningsbehov satte også krav til kvalifiserte tjenesteleverandører. Med tanke på utvalget av kvalifiserte tjenester som tilbys, mulighetene til å integrere dem i de brukte systemene og tilpasse til bankens spesifikke behov, valgte vi Dokobit-tjenester.”

Andrius Kamarauskas, direktør for daglig bankavdeling i Šiauliai bankas

Utfordring

Sammen med det økende behovet for digitalisering av banktjenester i markedet, øker også behovet for komplekse infrastrukturløsninger når det gjelder elektroniske signaturer.

Selv om e-signaturer tidligere ble brukt i Šiaulių bankas, men som svar på forventningene til kunder og ansatte, var det på tide å integrere dokumenthåndteringssystemet, sette interne prosesser for elektroniske dokumenter, oppfylle behovene av selvbetjeningsfunksjoner osv.

Løsning

Økende forretningsbehov satte også krav til kvalifiserte tjenesteleverandører. Med tanke på utvalget av kvalifiserte tjenester som tilbys, mulighetene til å integrere dem i de brukte systemene og tilpasse til bankens spesifikke behov, ble Dokobit-tjenester valgt. I dag er Dokobits løsninger fullt integrert i bankens systemer.

Resultat

Dokobit-løsninger brukes både internt i banken (ansattregistrering, håndtering og signering av arbeidskontrakter) og til eksterne prosesser rettet mot bankens kunder. Det nyeste eksemplet er prosessen når en kunde blir kunde til Šiauliai bankas på en elektronisk måte. På denne måten kan fysisk eller juridisk person bli bankkunde uten å fysisk komme til en bankfilial. Dokobit-tjenester som ekstern brukeridentifikasjon og elektronisk signering, brukes til disse prosessene. Volumene av tjenester og prosesser som bruker Dokobit-løsninger, vokser stadig.

Nå for tiden blir flere og flere vant til å bruke eksterne verktøy. I banksektoren handler det ikke bare om nettbank, men også enda bredere spekter av finansielle tjenester som tilbys. Det er for eksempel mulig å åpne en konto, søke om finansiering eller forbrukslån, administrere bankprodukter samt sende inn og motta henvendelser, søknader og andre dokumenter ved bruk av e-autentisering og e-signatur. Viktigst av alt er kundetilfredshet og mindre papiravfall.