Gode varemerker gjør store ting med Dokobit

Finn ut hvordan de mest vellykkede kundene bygger opp digitale prosesser med Dokobit.

Enefit er den nest største strømleverandøren i Latvia. Morselskapet til Enefit Eesti Energia er den største vindkraftprodusenten i de baltiske statene.

Enefits misjon er å ta vare på miljøet ved å øke mengden fornybar energi, samtidig tilby effektive energiløsninger tilpasset kundenes behov.

“Vi har gått fullstendig over til håndtering og signering av dokumenter kun elektronisk. Det er mer praktisk og gjennomsiktig, og ingen dokumenter går tapt noe sted. I tillegg er omsorgen for naturen, samt gjennomtenkt og effektiv bruk av ressursene våre avgjørende for oss som et bærekraftig selskap.”

Krists Mertens, styreleder i Enefit

Utfordring

For Enefit som en moderne teknologiorganisasjon, økte behovet for digitale løsninger for å sikre driftseffektiviteten. Med den raske digitaliseringsutviklingen og de økende kundenes og samarbeidspartnernes etterspørsel etter muligheten til å signere kontrakter på avstand, har e- signaturer blitt stadig viktigere i selskapets arbeidshverdag.

Løsning

Hovedkriteriet for e-signering med Dokobit er at den juridiske statusen til en e-signatur tilsvarer et håndsignert dokument. Når det gjelder selve plattformen, er det viktigste når du signerer dokumenter at alt skjer raskt og uten problemer. Spesielt kan plattformen brukes med alle de mest populære e-ID-ene noe som gjør den praktisk for alle selskapets kunder.

Resultat

Enefit har blitt fullstendig digital, og e-signaturer brukes i de fleste tilfeller nå. Signering av dokumenter kan gjøres på avstand og raskt, noe som er et viktig aspekt nå for tiden. Imidlertid er brukervennlighet og enkelhet nevnt blant de viktigste fordelene med Dokobit-tjenester.

Det er også avgjørende for selskapet at signeringsprosessen foregår på én enkel plattform – dokumenter går ikke tapt og er tilgjengelige når som helst. Enefit innrømmer at å starte e-signering med Dokobit har spart både tid og penger. Dessuten er elektronisk dokumentsignering miljøvennlig noe som også er viktig for selskapet.