Gode varemerker gjør store ting med Dokobit

Finn ut hvordan de mest vellykkede kundene bygger opp digitale prosesser med Dokobit.

Fjord Bank er en litauisk bank med norske røtter som tilbyr låne-, kreditt- og innskuddstjenester på nettet. Fjord Bank ble etablert i 2017 og i 2019 mottok den en spesialisert banklisens fra Den europeiske sentralbanken. Også Fjord Bank er en del av det litauiske Fintech-oppstartsmiljøet.

“Dokobits spesifikasjon for integrasjon er utviklet på en svært profesjonell måte ved bruk av toppmoderne teknologi, og et omfattende testmiljø har sikret kvalitet før endringer i produksjonsmiljøet.”

Mantas Bielinskas, IT-leder i Fjord Bank

Utfordring

Ved utviklingen av programmeringsarbeid knyttet til banktjenester til kunder, ønsket Fjord Bank å begynne å støtte både elektronisk-ID på mobiltelefon og Smart-ID – det var behov for å automatisere signering av kontrakter fra bankens side. Selskapet måtte velge mellom to alternativer: enten lage løsningen selv eller finne en tjenesteleverandør som kjenner feltet bedre.

Løsning

Ved valg av samarbeidspartner var flere kriterier viktige for selskapet: at tjenesteleverandøren skulle være fra Litauen og godt kjent med dagens situasjon og regelverket til “Bank av Litauen”. Det er ikke mange slike tjenesteleverandører i Litauen; derfor ble det valgt å samarbeide med de som har den beste vurderingen på markedet – Dokobit.

Ifølge selskapet, etter å ha valgt partnere, følte de umiddelbart deres profesjonalitet og kunnskap om feltet, fleksible priser og bevissthet om oppstartsbanksituasjonen. Dokobits spesifikasjon for integrasjon er utviklet på en svært profesjonell måte ved bruk av toppmoderne teknologi, og et omfattende testmiljø har sikret kvalitet før endringer i produksjonsmiljøet.

Resultat

Fjord Bank bruker Dokobit-tjenester for å autentisere brukere ved hjelp av Mobil-ID og Smart-ID-app. Med dette uttrykker selskapets privatkunder samtykke til at banken innhenter personopplysninger for å få et best mulig tilbud. Dersom kunden velger banktjenesten, kan han deretter signere en tjenesteavtale med banken elektronisk med en gyldig elektronisk signatur.

I tillegg bruker Fjord Bank Dokobit-tjenester til å signere et bredt spekter av dokumenter med sine forretningspartnere: kontrakter, ordredokumenter, aksept-overføringsavtaler osv. Dokobit-portalen oppfyller også selskapets interne behov: ulike ansatteforespørsler, kontraktsvedlegg og mye mer.

Selskapet har brukt Dokobits tjenester siden banken ble stiftet og har merket at både programmerings- og IT-vedlikeholdskostnadene har gått ned. Uten Dokobit ville selskapets interne dokumenter måtte signeres manuelt, noe som ville ta lang tid og er ikke bærekraftig.