Vi gjenoppretter tilliten til det digitale rommet

Signicat er ledende leverandør av digitale identitetsløsninger i Europa. Vårt oppdrag er å bygge teknologi for at folk kunne stole på hverandre i den digitale verdenen. Vi bringer tillit til identitetskrav i hvert trinn av kundereisen.

Dokobit-historie

Dokobit ble etablert i 2008 som et ordinært selskap med fokus på programvareutvikling. Siden vi var et lite team, kunne vi lære raskt, være bevisst på de små detaljene, være effektive og jobbe tett opp mot kundene. Men på ett punkt trengte vi nye utfordringer.

I 2011 la vi merke til at teknologiene for e-signering og e-identifisering, som var ment å gjøre hverdagen enklere for privatpersoner og forbedre driften til bedrifter og institusjoner, åpenbart var for komplekse og for dyre, noe som tvang brukerne til å holde seg til de papirbaserte prosessene som tilhørte det forrige århundret. Det var da vi bestemte oss for å forandre dette. Vi smurte oss med tålmodighet, formet en gruppe med de flinkeste superheltene der ute, og som et resultat lanserte vi i 2014 en dokumentsigneringsportal samt nettjenester, etter et treårig forskningsprosjekt.
Gjennom videre hardt arbeid og forbedringer begynte vi snart å vokse. Vi kjøpte opp den største dokumentsigneringsportalen i Litauen (Eparasas.lt) og den største dokumentsigneringsportalen i Estland (DigiDoc.ee), noe som gjorde oss til den største aktøren i Baltikum. I 2016 åpnet vi et kontor på Island, og i 2019 utvidet vi driften vår i Latvia.
Ettersom vi er forpliktet til maksimal datasikkerhet og høy kvalitet på tjenestene vi leverer, ble vi i 2020 de første i Baltikum og en av få i verden, kvalifiserte leverandører av tillitstjenester for validering av e-signaturer og e-segl, inkludert i EUs tillitsliste over tjenester.
Alt vårt harde arbeid førte oss til en stor prestasjon i 2021 – å bli med i Signicat, et av de raskest voksende selskapene i Europa, en norsk leverandør av elektroniske identitetsløsninger Signicat. Vår sterke kulturelle, kommersielle og teknologiske tilpasning styrker posisjonen til begge selskaper i de baltiske og skandinaviske landene og gjør det mulig å oppnå en posisjon av markedsleder i hele Europa.
Det voksende behovet for løsningene og tjenestene våre bekreftet at vi gjorde folks liv enklere og bedre. Og det er det vi fortsetter å gjøre, og vi er klare til å spre løsningene videre til flere europeiske markeder.