E-signering i informasjonssystemet ditt

Med våre løsninger for e-signering av dokumenter, kan du la brukerne dine signere direkte på nettstedet ditt i stedet for å bli omdirigert til Dokobit.

Hvorfor e-signering?

Bytt ut utdaterte prosesser

Papirbaserte prosesser og signering av dokumenter for hånd i det 21. århundret er ikke bare utdatert, men også for komplisert sammenlignet med e-signering. Ikke ligg etter på grunn av disse gamle prosessene. Med e-signering kan du forenkle dokumentsigneringen på flere måter: fra kostnadsbesparing til å forhindre forfalskning.

Spar tiden til de involverte partene

Med e-signering vil du kunne forbedre brukeropplevelsen til dine ansatte, kunder, partnere og deg selv. Ingen flere møter kun for dokumentsignering og ikke flere hauger med papirer på skriverbordet ditt.

Funksjoner du får med Dokobit

En rekke dokumentformater

Dokobit støtter alle utbredte elektroniske dokumentformater som PDF, ASiC-E, BDoc, EDoc og ADoc.

Kvalifiserte tidsstempler

Dokobit bruker kvalifiserte tidsstempler på alle dokumentsigneringer for å verne om sikkerheten, mot forfalskning og tilbakedatering.

Langsiktig bevaring

Dokobit gir muligheten til å garantere påliteligheten til en kvalifisert elektronisk signatur eller et kvalifisert elektronisk segl over tid.

Elektroniske segl

Dokobit støtter bruken av avanserte og kvalifiserte elektroniske segl. De elektroniske seglene sikrer dokumentenes opprinnelse og integritet.

Validering av dokumenter

Med validering kan du bekrefte elektronisk signerte dokumenter for å undersøke om et dokument oppfyller standardene for signaturformater, sertifikatvalidering, sertifikatrepresentasjon, tilknyttede beholdere for signatur og mer.

Støttede e-ID-er

Dokobit støtter en rekke e-ID-er i Europa.

Land som støttes

Dokobit støtter fullt litauiske, latviske, estiske, finske, islandske, polske og belgiske eID-leverandører.

Løsninger som støttes

Dokobit tilbyr muligheten til å signere dokumenter med disse løsningene: nasjonale ID-kort, smart-kort, USB-tokener, Mobil-ID, Smart-ID, eParaksts mobile, Audkenni, Estlands e-borgerskap.

Integrer slik du ønsker

Bruk vår klargjorte brukeropplevelse, eller skreddersy din egen slik at ansatte, kunder og partnere kan signere dokumenter elektronisk.

Documents Gateway

Ikke bygg opp fra grunnen av. Velg vårt klargjorte grensesnitt som er like enkelt for deg å implementere som det er for brukeren å e-signere.

Kontakt oss

Documents API

Ta vare på brukeropplevelse og grensesnitt i systemene dine på egen hånd – det er tross alt du som vet best hva du trenger.

Kontakt oss

Er du ikke sikker på hvilken løsning som er best for deg?

Se en mer detaljert sammenligning

Documents Gateway
Documents API

Brukererfaring

Få et fullstendig brukergrensesnitt for dokumentsignering, som omfatter:

Grensesnitt som kan bygges inn. Det gjør at du kan bygge grensesnittet vårt inn i ditt som et iFrame-element eller modalt vindu.

Dokumentvisningsprogram. Det gjør at du kan vise dokumenter før de signeres, samt åpne og vise dokumenter som allerede er signert.

Signaturinformasjon. Det gjør at du kan se all informasjon som signaturen og det tilhørende sertifikatet inneholder: signeringstid og formål, sertifikateier, utsteder og gyldighetsperiode.

Massesignering. Det gjør at du kan signere flere dokumenter med én PIN-kodeinntasting.

Signering i rekkefølge. Det gjør at du kan legge til flere dokumenter i én signeringsrekkefølge. Det er nyttig i tilfelle de samme brukerne trenger å signere flere dokumenter på en gang.

Undertegneravtale. Det gjør at du kan endre undertegnere i alle signeringsstadiene. Det er spesielt nyttig når noen er på ferie eller ikke jobber i selskapet lenger.

Lokalisering. Det gjør at brukergrensesnitt er tilgjengelig på Dokobit-støttede språk: Engelsk, latvisk, litauisk, estisk, islandsk og russisk.

Tilpassing av brukergrensesnitt. Det gjør at du enkelt kan tilpasse hvordan portalen ser ut ved å bruke egendefinerte stiler med CSS. I tillegg er samhandlingsfunksjoner via JavaScript tilgjengelig.

Få flere alternativer for fleksibilitet og tilpassing for å skreddersy en e-signeringsopplevelse basert på behovene dine, ved å bare utvikle de nødvendige elementene.

Dokumentlagring

Dokumenter i Dokobit-systemet lagres i løpet av signeringsperioden, men ikke lenger enn i 30 dager. Så snart dokumentet er signert, kan du laste det ned til ditt eget system, og slette det i Dokobit. Ellers slettes det etter 30 dager, enten det er signert eller ikke.

Dokumenter i Dokobit-systemet behandles bare under signeringshandlingen, i opptil 300 sekunder. Så snart dokumentet er signert, returneres det til systemet ditt.

Documents Gateway

Brukererfaring

Få et fullstendig brukergrensesnitt for dokumentsignering, som omfatter:

Grensesnitt som kan bygges inn. Det gjør at du kan bygge grensesnittet vårt inn i ditt som et iFrame-element eller modalt vindu.

Dokumentvisningsprogram. Det gjør at du kan vise dokumenter før de signeres, samt åpne og vise dokumenter som allerede er signert.

Signaturinformasjon. Det gjør at du kan se all informasjon som signaturen og det tilhørende sertifikatet inneholder: signeringstid og formål, sertifikateier, utsteder og gyldighetsperiode.

Massesignering. Det gjør at du kan signere flere dokumenter med én PIN-kodeinntasting.

Signering i rekkefølge. Det gjør at du kan legge til flere dokumenter i én signeringsrekkefølge. Det er nyttig i tilfelle de samme brukerne trenger å signere flere dokumenter på en gang.

Undertegneravtale. Det gjør at du kan endre undertegnere i alle signeringsstadiene. Det er spesielt nyttig når noen er på ferie eller ikke jobber i selskapet lenger.

Lokalisering. Det gjør at brukergrensesnitt er tilgjengelig på Dokobit-støttede språk: Engelsk, latvisk, litauisk, estisk, islandsk og russisk.

Tilpassing av brukergrensesnitt. Det gjør at du enkelt kan tilpasse hvordan portalen ser ut ved å bruke egendefinerte stiler med CSS. I tillegg er samhandlingsfunksjoner via JavaScript tilgjengelig.

Dokumentlagring

Dokumenter i Dokobit-systemet lagres i løpet av signeringsperioden, men ikke lenger enn i 30 dager. Så snart dokumentet er signert, kan du laste det ned til ditt eget system, og slette det i Dokobit. Ellers slettes det etter 30 dager, enten det er signert eller ikke.

Documents API

Brukererfaring

Få flere alternativer for fleksibilitet og tilpassing for å skreddersy en e-signeringsopplevelse basert på behovene dine, ved å bare utvikle de nødvendige elementene.

Dokumentlagring

Dokumenter i Dokobit-systemet behandles bare under signeringshandlingen, i opptil 300 sekunder. Så snart dokumentet er signert, returneres det til systemet ditt.

Ekstern samling av signaturer i systemet ditt

Med Portal-API som integreres i dokumenthåndteringssystemet ditt eller andre interne informasjonssystemer, samles signaturene inn på dokumentene eksternt ved bruk av Dokobits brukerportal.

Hvorfor samling av signaturer?

Bytt ut utdaterte manuelle prosesser

Moderne tider krever moderne løsninger når det kommer til tredjeparts signatursamling. Gjør deg klar for ekstern dokumentsignering for andre parter, slik at du ikke trenger å sløse tid på å mase for å få andres signaturer. Portal-API lar deg frigjøre hendene og bruke den sparte tiden på ting som virkelig krever oppmerksomhet.

Lag din egen handlingssekvens

Sett sammen en automatisert prosess for samling av signaturer – enkel administrasjon av dokumentdeling, rekkefølge av undertegnere og nedlasting av dokumenter rett til informasjonssystemet ditt. På denne måten kan du enkelt bygge forskjellige signeringsarbeidsflyter og rekkefølger uten at du trenger å gjøre det manuelt.

Funksjoner du får

Klargjort brukergrensesnitt

Det er ikke nødvendig å bekymre seg for å opprette brukergrensesnitt eller meldinger til partier som signerer fra bunnen av, da dette gjøres ved hjelp av Dokobit-portal.

Varemerketilpasset brukeropplevelse

Portal-API kommer med en varemerketilpasset kundeopplevelse, slik at når et dokument sendes til kundene eller partnerne dine, mottar de en signeringsinvitasjon med logoen og fargene til firmaet ditt.

En rekke dokumentformater

Portal-API støtter alle utbredte elektroniske dokumentformater som for eksempel PDF, ASiC-E, BDoc, EDoc og ADoc.

Integrer slik du ønsker

For å samle inn signaturer fra tredjeparter, integrer løsningen i informasjonssystemet ditt med et par kodelinjer eller konfigurer den ved å bruke en komponent i stedet for å utvikle en egen løsning selv.

Portal API / Universal API

Integrer Portal API eller Universal API i informasjonssystemet selv med noen få enkle kodelinjer.

Kontakt oss

Portal API connector / Universal API connector

Legg til praktiske funksjoner for digital signaturinnsamling til dine allerede brukte Microsoft-produkter som Sharepoint via Microsoft Power Automate-plattformen.

Kontakt oss

Sikker elektronisk identifisering på et blunk

Gi en bedre kundeopplevelse ved å tillate at brukerne dine kan identifisere og autentisere seg selv i programmet ditt ved bruk av sine foretrukne e-ID-verktøy.

Hvorfor e-identifisering og e-autentisering?

Ikke prioriter brukeropplevelsen fremfor sikkerheten

Identifisering basert på brukernavn og passord er svært sårbar for sikkerhet ettersom databaser med sensitive kundedata kan oppleve brudd. Selv om systemet ditt ikke opplever brudd, har brukere en tendens til å bruke samme passord for ulike kontoer, noe som gjør at du må implementere flere sikkerhetskontroller, som både er dyrt og krever utviklere som er opplært i identitetssikkerhet. Ved å innføre utbredte e-ID-er i systemene dine reduserer du risiko for cyberkriminalitet og svindel. I tillegg får du en sikker og enhetlig kundeopplevelese på alle e-tjenester.

Øk kundekonverteringer

Spar kundene bryet med kjedelige registreringsskjemaer. Få heller flere kundebesøk, registreringer eller nettkjøp på nettstedet ditt eller i mobilappen din med fleksibel, enkel passordløs pålogging. 30% av nettkjøp forlates i kassen fordi kundene ikke husker passordene sine. I tillegg fører krav til strenge, kompliserte passord til at noen forlater prosessen med å opprette en nettkonto til å begynne med.

Kjenn kundene dine

Eliminer falske identiteter i e-tjenestene dine. Ved å bruke organisasjonsbaserte e-ID-er kommer du alltid til å gjenkjenne kundenes identitet. For økonomiske tjenesteleverandører gjør løsningene våre det enkelt å registrere kunder med en kvalifisert elektronisk signatur eller hvilken som helst annen varslet e-ID-ordning i henhold til eIDAS-forordningen, som påkrevd av loven.

Vurder alternative kostnader

Fokuser på det som er viktig for virksomheten din. Vi kan spare deg for utallige timer du måtte brukt på å tilegne deg nødvendig ekspertise, og vi gir deg en fullstendig enhetlig løsning. 80% av kundene våre implementerer API-ene våre på mindre enn en uke.

Støttede e-ID-er

Dokobit støtter en rekke e-ID-er i Europa.

Land som støttes

Dokobit støtter fullt litauiske, latviske, estiske, finske, danske, islandske, polske og belgiske eID-leverandører.

Løsninger som støttes

Dokobit tilbyr muligheten til å identifisere og autentisere brukere med disse løsningene: nasjonale ID-kort, smart-kort, USB-tokener, mobil-ID, smart-ID, eParaksts mobile, Audkenni, MitID, Estlands e-borgerskap.

Integrer slik du ønsker

Bruk vår klargjorte brukeropplevelse, eller skreddersy din egen slik at ansatte, kunder og partnere kan logge på systemene dine.

Identity Gateway

Ikke bygg opp fra grunnen av. Velg det klargjorte grensesnittet, som er like enkelt for deg å implementere, som det er for brukeren å logge inn.

Kontakt oss

Identity API

Ta vare på brukeropplevelse og grensesnitt i systemene dine på egen hånd – det er tross alt du som vet best hva du trenger.

Kontakt oss

Er du ikke sikker på hvilken løsning som er best for deg?

Se en mer detaljert sammenligning

Identity Gateway:
Identity API:

Innebygd pålogging

Tilby en enhetlig påloggingsopplevelse ved å bygge løsningen direkte inn på nettstedet eller i appen.

Få mer fleksibilitet til å skape en ønsket påloggingsopplevelse på egen hånd.

Støttede eIDer

Konfigurer en e-ID du ønsker for kundene dine med et tastetrykk. Du trenger ikke separate integreringer med ulike e-ID-er.

Hver e-ID du ønsker å ha støtte for i systemet ditt, må integreres separat.

Lokalisering

Sett et grensesnittspråk som støttes av Dokobit: norsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, islandsk, latvisk, litauisk, russisk og svensk. Flere språk kommer snart.

Hvert språk du vil ha støtte for i systemet, må lokaliseres separat.

Brukergrensesnitt og merkevarebygging

Du kan enkelt tilpasse hvordan portalen ser ut ved å bruke egendefinerte stiler med CSS og JavaScript.

Bygg ditt eget brukergrensesnitt ved å utvikle alle de nødvendige elementene på egen hånd.

Identity Gateway:

Innebygd pålogging

Tilby en enhetlig påloggingsopplevelse ved å bygge løsningen direkte inn på nettstedet eller i appen.

Støttede eIDer

Konfigurer en e-ID du ønsker for kundene dine med et tastetrykk. Du trenger ikke separate integreringer med ulike e-ID-er.

Lokalisering

Sett et grensesnittspråk som støttes av Dokobit: norsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, islandsk, latvisk, litauisk, russisk og svensk. Flere språk kommer snart.

Brukergrensesnitt og merkevarebygging

Du kan enkelt tilpasse hvordan portalen ser ut ved å bruke egendefinerte stiler med CSS og JavaScript.

Identity API:

Innebygd pålogging

Få mer fleksibilitet til å skape en ønsket påloggingsopplevelse på egen hånd.

Støttede eIDer

Hver e-ID du ønsker å ha støtte for i systemet ditt, må integreres separat.

Lokalisering

Hvert språk du vil ha støtte for i systemet, må lokaliseres separat.

Brukergrensesnitt og merkevarebygging

Bygg ditt eget brukergrensesnitt ved å utvikle alle de nødvendige elementene på egen hånd.

E-forsegling som en tjeneste

Med e-forsegling som integreres i informasjonssystemet ditt, kan du forsegle dokumenter som en juridisk person for å sikre opprinnelse og integritet.

Hvorfor e-forsegling som en tjeneste?

Klar til bruk

Dokobits e-forsegling som en tjeneste gir deg hele e-forseglingspakken: et forseglingssertifikat fra partnere, en skybasert HSM og plattform som fungerer med begge. Det er ikke behov for separate kjøp, ekstra programvare eller enheter.

Kollektiv bruk

Dine ansatte vil sammen kunne bruke selskapets sikre e-Segl i scenarioer der dette er mer relevant enn å bruke personlige signaturer.

Ingen opprinnelige investeringer og vedlikeholdskostnader

Du slipper å bekymre deg om forhåndsinvesteringer for HSM-er eller andre ekstra infrastrukturer lokalt. Vi kan hjelpe deg.

Funksjoner du får med Dokobit

Informasjonsintegritet

Når du forsegler et dokument med et avansert eller kvalifisert e-Segl, garanteres det at informasjonen ikke er blitt modifisert etter at dokumentet ble forseglet.

Dataautentisitet

Et dokument som inneholder et selskaps e-Segl, gir mottakerne av dette dokumentet et pålitelig bevis for at det virkelig er sendt fra det opprinnelige selskapet, og ikke er blitt forfalsket.

Kvalifiserte tidsstempler

Dokobits e-forsegling inneholder kvalifiserte tidsstempler for å sikre mot forfalskning og tilbakedatering.

Garantert tilgang til tjenester

Dokobit sikrer 99,90% tjenestetilgjengelighet.

Masse-e-forsegling

Det gjør at du kan forsegle store volum med dokumenter på en gang i stedet for å forsegle hvert dokument separat.