Gode varemerker gjør store ting med Dokobit

Finn ut hvordan de mest vellykkede kundene bygger opp digitale prosesser med Dokobit.

 

Det litauiske universitetet for helsevitenskap er den mest bemerkelsesverdige opplæringsinstitusjonen for helsespesialister i Litauen og et av de største universitetene i den baltiske regionen.

“LSMUs kunder er studenter, så hovedutfordringen til organisasjonen er endeløse stabler av papirkontrakter med dem. Før måtte studenter komme fra andre byer eller småbyer som ligger i den andre enden av landet, for å signere kontrakten – med Dokobit er det ikke nødt til å reise noe sted og signering tar bare noen få minutter.”

professor Kęstutis Petrikonis, LSMU viserektor for studier

Utfordring

LSMUs kunder er studenter, så hovedutfordringen til organisasjonen er endeløse stabler av papirkontrakter med dem. Før måtte studenter komme fra andre byer eller småbyer som ligger i den andre enden av landet for å signere kontrakten, for at vedkommende kunne studere i den valgte utdanningsinstitusjonen. På grunn av det kastet de bort mange dager, og reisen hadde negative økonomiske konsekvenser.

Løsning

Et viktig skritt for organisasjonen er å implementere innovative, tidsbesparende e-signeringsløsninger. Nå bruker LSMU Dokobit for ekstern signering av dokumenter med tredjeparter – fysiske personer (f.eks. studenter) og organisasjoner siden Dokobit kan støtte ulike e-ID-er (ID-kort, Smart-ID, Mobil-ID). På denne måten kan et mer omfattende spekter av kunder signere dokumenter. Dokobit bidrar til å fremskynde daglige prosesser i organisasjonen.

Resultat

Bruk av Dokobit akselererte LSMUs prosesser, og dokumenter med kunder signeres på avstand nå. Dette fremskynder prosessen med å signere kontrakter betydelig fordi studentene ikke trenger å komme fysisk til universitetet – de kan signere fra hvor som helst det er praktisk for dem. Tiden er spart for både studenter og universitetsansatte.

Dokobit er også nyttig for å starte signering av kontrakter med andre institusjoner og enkeltpersoner – dette er veldig praktisk for både universitetet og tredjeparter siden det reduserer tiden som brukes for å signere kontrakter (spesielt med organisasjoner som er lokalisert i andre byer). Signering av en avtale når begge parter bruker Dokobit, er ekstremt rask – det tar bare noen få minutter. Organisasjonen bemerker at dokumenter kan signeres ved bruk av ulike e-signeringsverktøy – for eksempel den engasjerende og praktiske Smart-ID-appen.