Gode varemerker gjør store ting med Dokobit

Finn ut hvordan de mest vellykkede kundene bygger opp digitale prosesser med Dokobit.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE er en del av Vienna Insurance Group SE, en av lederne innen forsikringssektoren i Østerrike og Sentral- samt Øst -Europa. I Litauen tilbyr selskapet tjenester av livs- og helseforsikring og er avhengig av prinsippene om pålitelighet, sikkerhet og erfaring.

«Tidligere signerte vi nye kontrakter bare ved å møte kunder fysisk. I dag signeres over 60% av kontraktene elektronisk. Dette sparer virkelig tid og frigjør våre ansatte fra en haug med papirer.»

Tomas Milašius, leder for den litauiske filialen i Compensa Life Vienna Insurance Group SE

Utfordring

Ettersom forsikringsselskapet betjener et stort antall mennesker daglig, er det behov for optimale, tidsbesparende verktøy som dekker alles behov og evner.

I følge Compensa Life var en av deres største hodepine papirfjellene, siden nye kontrakter bare ble signert fysisk (møte personlig, skrive ut kontraktsdokumenter). Etter hvert som fjernarbeid hadde akselerert, ble fysisk signering verken en rasjonell eller mulig måte å bevise kundens identitet og vilje på. Under pandemien ble løsninger for fjernautentisering og elektronisk dokumentsignering nødvendige.

Dessuten hadde selskapet brukt et elektronisk banksystem for brukerautentisering i lang tid, som slett ikke var egnet for alle kunder.

Derfor har søket etter et nytt verktøy som er mer sikkert, praktisk og låser opp flere løsninger startet.

Løsning

Implementeringen av innovative e-løsninger var et strategisk skritt for selskapet. Compensa Life bruker nå Dokobit-løsningen for å autentisere brukere i selvbetjeningsportaler, mobilapper, interne systemer, samt for å signere livsforsikringskontrakter med kunder, interne selskapsdokumenter i dokumenthåndteringssystemet (arbeidskontrakter, servicekontrakter, osv.).

Dokobit ble valgt fordi den opererer i alle de tre baltiske landene, tilbyr både autentiserings- og e-signeringsalternativer, støtter forskjellige verktøy (ID-kort, Smart-ID, Mobil-ID) og e-dokumentformater (PDF, ADoc, ASiC-E ).

I tillegg kan Dokobit-løsninger integreres i eksisterende systemer ved hjelp av både sitt eget og Dokobits brukermiljøer.

Resultat

Autentisering med Smart-ID og Mobil-ID har utvidet mulighetene for forsikringsselskapet. Mye verdifull tid spares også – det tok lengre tid å lage separate integrasjoner for hver bank, mens bare én integrasjon er nok med Dokobit. For tilkobling til interne systemer har Smart-ID blitt et standardverktøy for både ansatte og partnere.

Ved å redusere antallet papirdokumenter og unngå komplisert arkivering, sparer Compensa Life både økonomiske ressurser og tid.

I dag genereres 95% av livsforsikringskontrakter av ansatte som bruker et e-applikasjonssystem, og over 60% av nye livsforsikringskontrakter er signert med e-signaturer.

Ved å kombinere digital autentisring av kunder og digital kontraktsignering, kan selskapet nyte helt fjernprosesser – kundene trenger ikke å komme fysisk til kontoret, og ansatte kan jobbe fra hvor som helst.