Tuntud ettevõtted, kes kasvavad koos Dokobitiga

Loe, kuidas meie tuntuimad kliendid on oma digiprotsesside ülesehitamisel kasutanud Dokobiti lahendusi.

 

1992. aastal asutatud Šiauliai pank (leedu keeles AB Šiaulių bankas) on suurim Leedu kapitalil põhinev pank ning stabiilne ja järjepidevalt kasvav finantspartner, mis keskendub eelkõige ettevõtete rahastamisele ja tarbimisfinantseerimise lahendustele.

„Ettevõtte kasvavad vajadused tõid kaasa ka suuremad nõudmised kvalifitseeritud teenusepakkujatele. Võttes arvesse pakutavate kvalifitseeritud teenuste ulatust, olemasolevatesse süsteemidesse integreerimise võimalusi ja kohandamist panga spetsiifiliste vajadustega, otsustasime Dokobiti lahenduste kasuks.”

Andrius Kamarauskas, Šiauliai panga igapäevapanganduse osakonna direktor

Väljakutse

Kuna turul suureneb vajadus pangateenuste digitaliseerimise järele, on loomulik, et tõusnud on ka vajadus digiallkirju puudutavate infrastruktuuri teenuste järele.

Kuigi Šiauliai pangas kasutati digiallkirju juba varem, siis tuginedes klientide ja töötajate ootustele, oli aeg integreerida dokumendihaldussüsteem ja ettevõttesiseste digidokumentide kasutusprotsessid, täita iseteenindusfunktsioonide vajadusi jne.

Lahendus

Kasvavad ärivajadused tõstsid nõudmisi ka kvalifitseeritud teenusepakkujatele. Arvestades pakutavate kvalifitseeritud teenuste ulatust, nende integreerimise võimalusi ning kohandamist panga spetsiifiliste vajadustega, otsustati Dokobiti teenuste kasuks. Tänaseks on Dokobiti lahendused integreeritud pangas kasutatavatesse andmehaldussüsteemidesse.

Tulemus

Dokobiti lahendusi kasutatakse nii pangasiseselt (töötajate registreerimine, haldamine ja töölepingute allkirjastamine) kui ka panga klientidele suunatud välisteks tegevusteks. Üks värskemaid näiteid on see, kuidas Šiauliai panga kliendiks saadi vaid kauglahendusi kasutades. See tähendab, et eraisikul või juriidilisel isikul on nüüd võimalus saada panga kliendiks füüsiliselt pangakontorisse tulemata. Nende protsesside jaoks kasutatakse Dokobiti teenuseid: näiteks lepingute digiallkirjastamist ja kasutajate autentimist. Dokobiti lahendusi kasutavate teenuste ja protsesside mahud kasvavad pidevalt.

Tänapäeval on üha rohkem inimesi harjunud kaugtööriistade kasutamisega. See ei puuduta enam ainult internetipangandust, vaid ka muid finantsteenuseid. Näiteks on pangakontorisse kohale minemata võimalik avada konto, esitada laenutaotlus, hallata oma pangatooteid, ning digiallkirjastada taotlusi, päringuid ja muid dokumente. Seetõttu on üheks olulisemaks tulemuseks klientide rahulolu suurenemine ja paberikulu vähenemine.