Tuntud ettevõtted, kes kasvavad koos Dokobitiga

Loe, kuidas meie tuntuimad kliendid on oma digiprotsesside ülesehitamisel kasutanud Dokobiti lahendusi.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE kuulub Vienna Insurance SE gruppi, mis on juhtiv kindlustuse pakkujaid Austrias ning Kesk- ja Ida-Euroopas. Leedus pakub ettevõte elu- ja tervisekindlustustooteid ning tugineb usaldusväärsusele, turvalisusele ja kogemustele.

“Varasemalt allkirjastasime klientidega uusi lepinguid füüsiliselt kohtudes. Nüüd allkirjastame enam kui 60% uutest lepingutest digitaalselt. Seeläbi tõepoolest säästame aega ning oma töötajaid füüsilisest paberimajandusest”.

Tomas Milašius, Compensa Life Vienna Insurance Group SE Leedu haru juht

Väljakutse

Kindlustusettevõte teenindab igapäevaselt suurt hulka kliente, vajadus oli leida optimaalsed ajasäästlikud töövahendid, mis sobivad osapoolte vajaduste ja võimalustega.

Compensa Life kinnitusel oli suurim probleem suur ajakulu administratiivsete ülesannete täitmisel, kuna uusi lepinguid allkirjastati üksnes füüsiliselt (kohtudes kliendiga kontoris, printides lepingud paberile). Kaugtöö osakaalu suurenemisel muutus füüsiline paberil allkirjastamine ebamõistlikuks ja kohati ka võimatuks, kuid oli samas vajalik, kuna klient tuli identifitseerida ning tema nõusolek fikseerida. Pandeemia ajal muutus vajalikuks kaudne autentine ja digitaalne lepingute allkirjastamine.

Veelgi enam, ettevõttes oli varasemalt küll kasutusel elektrooniline kliendituvastamine pangalingi kaudu, kuid see polnud alati kõigis olukordades sobilik.

Seetõttu hakati otsima lahendust, mis võimaldaks turvalist ja mugavat lahendust.

Lahendus

Uudsete e-lahenduste implementeerimine oli ettevõtte jaoks strateegiline otsus. Compensa Life kasutab nüüd Dokobiti lahendust kasutajate autentimiseks iseteenindusportaalides, mobiilirakendustes, ettevõtte sisestes süsteemides, samuti elukindlustuslepingute allkirjastamiseks, ettevõtte siseste dokumentide allkirjastamiseks dokumendihaldussüsteemis (töölepingud, teenuselepingud, jne).

Dokobit osutus valituks, kuna lahendus toetab kõiki Baltikumis kasutusel olevaid eID vahendeid (kohalikud ID-kaardid, Smart-ID, Mobiil-ID) võimaldades kasutajaid autentida ning anda digitaalset allkirja erinevates formaatides digitaalselt allkirjastatud dokumentidele (PDF, ADoc, ASiC-E).

Lisaks saab Dokobiti lahendusi integreerida olemasolevatesse süsteemidesse kasutades nii enda kui Dokobiti kasutajaliidest.

Tulemus

Autentimine kasutades Smart-ID-d ja Mobiil-ID-d on laiendanud kindlustusettevõtte jaoks võimalusi. Säästetakse oluliselt aega – enam ei pea integreerima erinevate pankade lahendusi kui Dokobitiga on vajalik vaid üks integratsioon kõigi eID-de toetamiseks. Ettevõtte siseste süsteemide jaoks on saanud Smart-ID-st standard nii töötajate kui partnerite jaoks.

Paberil dokumentide ja nende keerulise arhiveerimisprotseduuride vähendamisega säästab Compensa Life nii finantsressursse kui aega.

Täna luuakse enam kui 95% kindlustuslepinguid e-lepingu süsteemis ning enam kui 60% uutest elukindlustuslepingutest allkirjastatakse digitaalselt.

Kombineerides klientide digitaalset autentimist ja lepingute digitaalset allkirjastamist saab ettevõte nautida asukohavabadust – kliendid ei pea lepingute allkirjastamiseks enam kontorit külastama ning töötajad saavad töötada endale sobivas füüsilises asukohas.

Loe teiste endasarnaste ettevõtete edulugusid