Tvisteløsning

Vi søker å løse alle tvister med kunder fredelig, raskt og på vilkår som er akseptable for begge parter. Vennligst kontakt oss direkte på kundeservice@dokobit.com hvis du har noen klager.

I tilfeller der det ikke er mulig å løse problemer tilfredsstillende for alle parter, har du rett til å søke om en alternativ tvisteløsning ved å sende inn en forespørsel til den europeiske nettbaserte klageportalen (ODR). Systemet er bygget i henhold til forordning nr. 524/2013 for å sikre rettferdige og sikre nettbaserte transaksjoner med tilgang til tvisteløsningssystemer. Få tilgang til plattformen her.