Elektroninis ginčų sprendimas

Visus kilusius nesutarimus ir ginčus su klientais siekiame spręsti taikiai, greitai ir šalims priimtinomis sąlygomis. Iškilus ginčui maloniai kviečiame visų pirma kreiptis tiesiai į mus el. paštu pagalba@dokobit.com.

Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, jūs galite pateikti skundą per Europos elektroninę vartotojų ginčų sprendimo platformą čia.

Ši platforma buvo sukurta pagal Europos Parlemento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013, siekiant suteikti galimybę nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus.