Tuntud ettevõtted, kes kasvavad koos Dokobitiga

Loe, kuidas meie tuntuimad kliendid on oma digiprotsesside ülesehitamisel kasutanud Dokobiti lahendusi.

Maisto bankas (Leedu Toidupank) on heategevus- ja toetusfond, mis kogub ja jagab toiduabi erinevate organisatsioonide vahendusel puudustkannatavatele inimestele. Asutuse missioon on teha koostööd toidutootjate ja kauplejatega, et tarbimiskõlbulikku toitu ei visataks ära, vaid see jõuaks abivajajate toidulauale.

“Seni tuli osakondade töötajate allkirjade kogumiseks kasutada mõnikord kullerite ja pakiautomaatide teenuseid, mistõttu võttis dokumendi allkirjastamine aega mitu päeva. Nüüd saame kõik ühisele dokumendile alla kirjutada kiiremini kui ühe tunniga.”

Simonas Gurevičius, Leedu Toidupanga tegevjuht

Väljakutse

Leedu Toidupanga missioon on võidelda toidu raiskamise vastu. Toitu kogudes ja seda puudustkannatavatele inimestele edasi andes ei paranda nad mitte ainult inimeste igapäevaelu, vaid vähendavad ka CO2 emissiooni, vee raiskamist ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Nii annavad nad olulise panuse ka keskkonna hoidmisesse. Kuigi Leedu Toidupanga otsene töö on toiduainete säästmine, püüavad nad muuta ka kõik oma protsessid võimalikult jätkusuutlikuks ja keskkonnasõbralikuks kasutades tegevuseks võimalikult vähe ressursse.

Üheks väljakutseks on kontoris kasutatav paberihulk, pidevalt prinditavate, skänneeritavate, kopeeritavate ja saadetavate dokumentide hulk. Pandeemia puhkedes kolis meeskond kodukontoritesse ning dokumentide käsitsi allkirjastamisest sai väljakutse.

Organisatsioonil on hea meel, et on leitud Dokobiti lahendus, mis pole mitte ainult kiirendanud igapäevaseid protsesse, vaid ka säästnud paberiressursse.

Lahendus

Leedu Toidupank otsis lahendust, mida oleks töötajatel lihtne kasutada. Peamisteks kriteeriumiteks oli lahenduse lihtne juurutamine, lihtne ja selge sisu ja haldamine ning juurdepääs süsteemile ilma organisatsioonisiseste programmide ja süsteemide vahenduseta.

Tulemus

Leedu Toidupank kasutab Dokobiti erinevate lepingute sõlmimiseks (partnerite, vabatahtlike ja sponsoritega). Lisaks kasutakse Dokobiti portaali puhkusetaotluste allkirjastamiseks, samuti erinevate sisemiste korralduste ja tingimuste allkirjastamiseks.

Dokobiti kasutuselevõtt on kiirendanud organisatsiooni haldusprotsesse. Dokobiti lahendus on kiirendanud tööd Vilniuse, Kaunase, Šiauliai, Klaipėda ja Panevėžyse osakondade vahel. Seni tuli osakondade töötajate allkirjade kogumiseks mõnikord kasutada ka kullerite ja pakiautomaatide teenuseid, mistõttu võttis dokumendi allkirjastamine aega päevi. Nüüd saavad kõik ühele dokumendile allkirja anda vähem kui tunniga.