Privaatsuspõhimõtted

Käesolevad privaatsuspõhimõtted kehtivad alates ning uuendati viimati:

  • Dokobit portaali kasutajatele kuupäeval 28.05.2023,
  • Dokobit API lahenduste kasutajatele kuupäeval 18.06.2023.

Privaatsuspõhimõtted moodustavad lepingu teenuseosutaja ja kliendi vahel ning need moodustavad osa teenuste osutamise tingimustest, mis kohalduvad ka privaatsuspõhimõtetele. Privaatsuspõhimõtted kirjeldavad, millist informatsiooni me teie kohta kogume ja kasutame ning millist informatsiooni jagatakse kolmandate pooltega. Teie isikuandmete puutumatus ja terviklikkus on meie peamine prioriteet.

1. Informatsioon, mida võime teie kohta koguda

1.1. Kogume erinevat liiki informatsiooni, et osutada teile teenuseid usaldusväärselt ja turvaliselt.

2. Teie informatsiooni avaldamine

2.1. Me jagame isikuandmeid kolmandate isikutega ainult juhul, kui kohaldub mõni alltoodud asjaoludest:

3. Infoturve

3.1. Kõik meie teenused on projekteeritud turvalisena algusest peale.

3.2. Rakendame infoturbe haldussüsteemi (ISMS) ISO/IEC 27001 kohaselt, mis katab erinevaid eraelu puutumatuse ja turvalisuse põhimõtteid, protsesse ja protseduure, sealhulgas halduslikud, füüsilised ja tehnilised turvameetmed, mis mõistlikult ja nõuetekohaselt kaitsevad teie isiku- ja kliendiandmete konfidentsiaalsust, terviklikkust ja kättesaadavust.

3.3. Meie ISMSi auditeeritakse igal aastal ning selle sertifitseerib akrediteeritud audiitor, kes on pädev sertifitseerima „pilvepõhiseid teenuseid digiallkirjastamiseks, digitembeldamiseks, autentimiseks, digiallkirjade ja digitemplite valideerimiseks ja seotud tarkvara arendamiseks, pakkumiseks ja toetamiseks“.

3.4. Teenuseid osutatakse 256-bit krüpteerimise ülekandesüsteemi ühenduse kaudu. Kõiki andmeid säilitatakse andmekeskustes, mis vastavad ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ja PCI DSS Level 1 standarditele. Kõik kliendiandmed krüpteeritakse AES-256 krüpteerimise algoritmiga.

4. Säilitamispõhimõtted

4.1. Kui olete oma kasutajakonto teenustest kustutanud, kustutatakse sisu (kliendiandmed) 7 päeva jooksul pärast sulgemist. Teie konto informatsiooni ja arve esitamise informatsiooni säilitatakse 10 aastat kooskõlas Leedu raamatupidamis- ja maksuõigusega. 

4.2. Säilitame teavet teie poolt teostatud tegevuste kohta (toimingud, mida te teostate meie teenuste kasutamisel) süsteemilogides, et tagada meie teenuste usaldusväärne ja turvaline pakkumine. See teave võib sisaldada kliendiandmeid ja/või isikuandmeid. Nimetatud infot säilitatakse meie varundussüsteemis 90 päeva.

4.3. Ülalnimetatud informatsioon eemaldatakse säilitamisperioodi lõppemisel meie andmevarundussüsteemist ühe nädala jooksul.

4.4. Tasuta kasutajakontod kustutatakse pärast kaheaastast mitteaktiivsuse perioodi vastavalt meie teenusetingimustele.

5. Vastutav töötleja

5.1. Olete vastutav töötleja oma üleslaetud andmete (kliendiandmete) suhtes, mis sisaldavad isikuandmeid. Me ei vastuta mis tahes isikuandmete eest, mida säilitatakse meie klientide äranägemisel, sealhulgas, kuid mitte ainult, aadressiraamatu kanded, kutsed või dokumendid.

5.2. Me ei vastuta selle eest, mil viisil meie kliendid neid andmeid koguvad, käsitlevad, avaldavad, jagavad või muul viisil töötlevad.

5.3. Sellise andmetöötluse tingimused on määratletud andmetöötluse lepingus.

6. Küpsised, analüütika, turundus ja huvipõhine reklaam

6.1. Kasutame küpsiseid kõikidel oma teenustel ja oma veebilehel. Detailse informatsiooni küpsiste kasutamise kohta leiate meie „Küpsiste kasutamise põhimõtetest“.

6.2. Võime kasutada kolmandate poolte analüütilise tehnoloogia teenuseid, et jälgida oma teenuste või individuaalsete funktsioonide kättesaadavust ja kvaliteeti, mõista paremini oma kasutajate vajadusi ning optimeerida oma teenuseid ja teie kogemusi nendega (nt milliseid funktsioone kasutama kaldutakse, kui palju aega teatud lehekülgedel veedetakse, millistele linkidele otsustatakse klikkida, mis kasutajatele meeldib ja mis mitte jne) ning pakkuda sihtrühmale suunatud kommunikatsiooni vastavalt kasutajakäitumisele. Kogutud andmeid kasutatakse isikupärastatud ülevaadete koostamiseks ning kasutajate aktiivsuse ja püsimise mõõtmiseks, samuti teenusega seotud kommunikatsiooni määratlemiseks vastavalt sellistele faktoritele nagu teie aktiivsus meie veebilehel, asukoht või konto informatsioon, et saaksime kohandada oma teenuse poolt teile antavaid soovitusi, et tagada optimaalne ja kasutajale orienteeritud teenusekogemus ning vastata paremini oma kasutajate vajadustele.

6.3. Analüütiline tehnoloogia kasutab küpsiseid, tagasüsteemi sündmuste kuulajaid ning muid meetodeid, et koguda andmeid teenuse kasutamise ning kasutajate käitumise ja nende seadmete kohta. Küsime teilt nõusolekut, kui teie seadme mällu paigaldatakse analüütiline või sooritusküpsis.

6.4. Analüütiline tehnoloogia võimaldab meil koguda ja hinnata isikuandmeid, näiteks kasutajate aktiivsust (sh konto liik, eelistatud autentimismeetod, külastatud leheküljed ning elemendid, millel on klikitud; kasutaja lehel viibimise ajaline kestus; meie veebilehe kuvamisel eelistatud keel jne) ning seadme ja brauseriga seotud andmeid (eriti IP-aadress ja operatsioonisüsteem, seadme ekraani suurus, seadme liik, seadme unikaalne tunnus, informatsioon brauseri kohta, geograafiline asupaik).

6.5. Kasutame kolmandate poolte teenuseid, et pakkuda teile personaliseeritud reklaame ning sisu, mõõta reklaamide ja sisuga seotud aktiivsust ning saada tootearenduse ja tarbijate kohta teavet.

Teile teie huvidest lähtuvalt asjakohasemate reklaamide näitamiseks kasutavad meie reklaamipartnerid erinevaid küpsiseid ning mobiilside jälgijaid. Küsime teilt nõusolekut, kui teie seadme mällu hakatakse seadma sihtimisküpsist. Teie nõusoleku saamisel võimaldame neil näidata teile personaliseeritud reklaame ning samuti kasutada personaliseeritud reklaamidega seotud küpsiseid. Kolmandate poolte reklaamiküpsiseid ning mobiilside jälgijaid võidakse kasutada kontekstipõhise reklaamimise ning sihitud kampaaniate aktiveerimiseks.

Põhinedes teie loale oma seadmesse küpsiseid paigaldada, hindame ka kasutajaprofiile pseudonüümi all. Sellisel juhul ei ole isikute tuvastamine võimalik. Sellised kolmandate poolt jälgimistehnoloogiad ning nende kasutamine ei ole meie poolt kontrollitavad. Meie reklaamipartneritele kehtivad meiega sõlmitud konfidentsiaalsuslepingud ja/või muud õiguslikud piirangud. Kolmandate poolte küpsiste tingimused on toodud kolmandate poolte privaatsuspõhimõtetes. Me edastame teiepoolse küpsiste kasutamise lubamist või sellest keeldumist ning sellega seotud isikuandmete töötlemist puudutava informatsiooni oma reklaamipartneritele reklaamide personaliseerimise eesmärgil.

7. Andmete asukoht

7.1. Me töötleme teie isikuandmeid EL/EMP majandusruumis. Partnereid valides veendume, et nad pakuvad meile võimalust piirata andmete töötlemist võimalusel EL/EMP majandusruumiga. Kui teie andmeid edastatakse mõne meie partner poolt EL/EMP majandusruumist väljaspoole, tagame oma lepingutega, et seda tehakse kooskõlas rakenduvate andmekaitseseadustega. Me ei vii kliendiandmeid mitte mingil tingimusel EL/EMP majandusruumist väljaspoole.

8. Teie õigused

8.1. Isikuandmete kaitse üldmääruse alusel on andmesubjektidel järgmised õigused (millele võivad kehtida kohustuslike andmekaitsesätetega rakendatud tingimused, piirangud ja erandid):

8.2. Võite teostada oma isikuandmetega seotud õiguseid, saates nõude meie andmekaitseametnikule e-posti teel dpo@dokobit.com.

8.3. Teie nõue peab sisaldama piisavalt informatsiooni, mis võimaldaks meil mõistlikul määral tuvastada isik või ametlik esindaja isikule, kelle isikuandmeid me kogunud oleme (ees- ja perekonnanimi, teie e-posti aadress, muu teave, mida me võime tuvastamise eesmärgil küsida), teie nõude piisavalt üksikasjalikku kirjeldust, et saaksime seda õigesti mõista, hinnata ning sellele vastata ning kinnitust, mille ebaõigsus on karistatav, et olete isik, kelle isikuandmeid antud nõue puudutab.

Kui nõude esitab volitatud esindaja, peab nõudega olema kaasas kirjalik luba ning esindaja isikut tõendav informatsioon.

Me ei saa teile informatsiooni jagada ega teostada teie muid õigusi, kui me ei saa tuvastada teie isikut või teie õigust nõuet esitada ning kinnitada teiega seotud informatsiooni.

9. Muudatused ja uuendused

9.1. Võime käesolevad privaatsuspõhimõtted aeg-ajalt üle vaadata ning postitame kõige uuema versiooni oma veebilehel. Kui ülevaatamise tulemuseks on olulised muudatused, teavitame teid.

10. Võtke meiega ühendust

10.1. Kui teil on küsimusi, muresid või kaebusi käesolevate privaatsuspõhimõtete kohta, võite ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga e-posti teel dpo@dokobit.com.


Versioonid

Kehtivad alates 18. juunist 2023

Lae alla
Vanemad versioonid

01.01.2022-17.06.2023

25.02.2021-31.12.2021