Privaatsuspõhimõtted

Uus versioon privaatsuspõhimõtetest jõustub:

 • Dokobit portaali kasutajatele kuupäeval 28.05.2023; uue versiooni leiad siit.
 • Dokobit API lahenduste kasutajatele kuupäeval 18.06.2023; uue versiooni leiad siit.

Käesolevad privaatsuspõhimõtted kehtivad alates ning uuendati viimati 1. jaanuaril 2022.

Privaatsuspõhimõtted moodustavad lepingu teenuseosutaja ja kliendi vahel ning need moodustavad osa teenuste osutamise tingimustest, mis kohalduvad ka privaatsuspõhimõtetele. Privaatsuspõhimõtted kirjeldavad, millist informatsiooni me teie kohta kogume ja kasutame ning millist informatsiooni jagatakse kolmandate pooltega. Teie isikuandmete puutumatus ja terviklikkus on meie peamine prioriteet.

1. Informatsioon, mida võime teie kohta koguda

1.1. Kogume erinevat liiki informatsiooni, et osutada teile teenuseid usaldusväärsel ja turvalisel viisil.

 • Isikuandmed – teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. 
 • Teie konto info – kui kasutate teenuseid, kogume ja seostame teie kasutajakontoga informatsiooni, mida meile esitate, näiteks teie ees- ja perekonnanimed, e-posti aadress, mobiiltelefoninumber, isikukood, aadress, krediitkaardi ja/või muu arve esitamise informatsioon. Selle informatsiooni suhtes tegutseme vastutava töötlejana. Kogu antud informatsiooni säilitatakse ja töödeldakse Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas (EL/EMP). Me töötleme neid andmeid selleks, et pakkuda teile teenuseid lepingu alusel. 
 • Teie üles laetud andmed (kliendiandmed) – kõik andmed, mis on kliendi poolt teatavaks tehtud või üles laetud. Teenuste osutamise eesmärgil ja lepingu alusel säilitame, töötleme ja edastame teie üles laetud dokumente ja nendega seotud informatsiooni. Neid andmeid töödeldakse ainult kooskõlas teie (klient või kasutaja) antud juhistega. Selle informatsiooni suhtes tegutseme volitatud töötlejana. Kogu antud informatsiooni säilitatakse ja töödeldakse Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas (EL/EMP).
 • Teie kasutusteave – kogume informatsiooni seoses sellega, kuidas te teenuseid kasutate. Võime koguda informatsiooni nagu IP-aadressid, teie kasutatav brauseri tüüp, seade, operatsioonisüsteem, toimingud, mida teete teenuste kasutamisel. Kasutame seda informatsiooni enda õigustatud huvil oma teenuste täiustamiseks, uute toodete, omaduste ja funktsionaalsuse arendamiseks ning teie konto ja andmete turvalisuse tagamiseks. Kui peame sel eesmärgil töötlema kliendiandmeid, kasutatakse andmeid ainult anonümiseeritud või koondatud kujul. Võime kasutada ka kolmandate isikute vahendeid, et koguda informatsiooni oma teenuste külastajate käitumise ning külastajate demograafia kohta. Rohkem infot leiate jaos „analüütika“. Selle informatsiooni suhtes tegutseme vastutava töötlejana.
 • Muu informatsioon — võime saada teie kohta informatsiooni, sealhulgas teie isikuandmeid, kolmandatelt isikutelt, kellega teeme tihedat koostööd (näiteks kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad, muud teenuseosutajad, kes on integreeritud meie teenustesse, äripartnerid, alltöövõtjad, makseteenuse osutajad, reitinguagentuurid) lepingu alusel, või küpsistest nõusoleku alusel. Käsitleme seda informatsiooni isikuandmetena kooskõlas käesolevate privaatsuspõhimõtetega. Selle informatsiooni suhtes tegutseme vastutava töötlejana.
 • Kontaktandmed – teie nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid, mida esitate meile kasutades meie veebilehe kontaktvorme või vastates küsimustele, näiteks eesnimi ja perekonnanimi, e-postiaadress, telefoninumber, organisatsioon, sõnumi ja muud andmed, mida esitate. Selle informatsiooni suhtes tegutseme vastutava töötlejana.

2. Teie informatsiooni avaldamine

2.1. Me jagame isikuandmeid kolmandate isikutega ainult juhul, kui kohaldub mõni alltoodud asjaoludest:

 • konto administraatoritega – juhul, kui teie kasutajakontot haldab teie eest konto administraator, on sellel konto administraatoril täielik juurdepääs teie kasutajakontole. Konto administraator saab tutvuda kõigi teie üles laetud andmetega (kliendiandmed), peatada või lõpetada teie kasutajakonto juurdepääsu ning saada teie kasutusteavet;
 • väliseks töötlemiseks – võime esitada Isikuandmeid oma usaldusväärsetele äripartneritele (kes võivad hõlmata IT-teenuste osutajaid, raamatupidajaid, nõustajaid ja teisi volitatud partnereid), et nad töötleksid neid meie eest meie juhiste alusel ning kooskõlas käesolevate privaatsuspõhimõtetega;
 • seaduslikud päringud – võime avaldada isikuandmeid, kui meil on alust arvata, et sellise informatsiooni juurdepääs, kasutamine, säilitamine või avaldamine on vajalik, et:
  • täita mis tahes kohalduvat seadust, regulatsiooni, õiguslikku menetlust või jõustatavat valitsuse nõuet;
  • täita kehtivat seadust, mis kohaldub eelkõige finantsüksustele, kellel on täiendavad auditi kohustused;
  • jõustada meie teenuste osutamise tingimusi, sealhulgas võimalike rikkumiste uurimine;
  • kaitsta ähvardava kahju eest enda või oma kasutajate või üldsuse õigusi, vara või turvalisust seadusega nõutud või lubatud viisil;
 • äritegevuse võõrandamine – võime jagada ja/või võõrandada teie isikuandmeid, kui osaleme mis tahes ühinemises, omandamises, reorganiseerimises, varade müügis, pankrotis.

3. Infoturve

3.1. Kõik meie teenused on projekteeritud turvalisena algusest peale.

3.2. Rakendame infoturbe haldussüsteemi (ISMS) ISO/IEC 27001 kohaselt, mis katab erinevaid eraelu puutumatuse ja turvalisuse põhimõtteid, protsesse ja protseduure, sealhulgas halduslikud, füüsilised ja tehnilised turvameetmed, mis mõistlikult ja nõuetekohaselt kaitsevad teie isiku- ja kliendiandmete konfidentsiaalsust, terviklikkust ja kättesaadavust.

3.3. Meie ISMSi auditeeritakse igal aastal ning selle sertifitseerib akrediteeritud audiitor, kes on pädev sertifitseerima „pilvepõhiseid teenuseid digiallkirjastamiseks, digitembeldamiseks, autentimiseks, digiallkirjade ja digitemplite valideerimiseks ja seotud tarkvara arendamiseks, pakkumiseks ja toetamiseks“.

3.4. Teenuseid osutatakse 256-bit krüpteerimise ülekandesüsteemi ühenduse kaudu. Kõiki andmeid säilitatakse andmekeskustes, mis vastavad ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ja PCI DSS Level 1 standarditele. Kõik kliendiandmed krüpteeritakse AES-256 krüpteerimise algoritmiga.

4. Säilitamispõhimõtted

4.1. Kui olete oma kasutajakonto teenustest kustutanud, kustutatakse sisu (kliendiandmed) 7 päeva jooksul pärast sulgemist. Teie konto informatsiooni ja arve esitamise informatsiooni säilitatakse 10 aastat kooskõlas Leedu raamatupidamis- ja maksuõigusega.

4.2. Säilitame teavet teie poolt teostatud tegevuste ja süsteemilogide kohta (toimingud, mida te teostate meie teenuste kasutamisel), et tagada meie teenuste usaldusväärsus ja turvalisus. See teave võib sisaldada kliendiandmeid ja/või isikuandmeid. Nimetatud infot säilitatakse 90 päeva.

5. Vastutav töötleja

5.1. Olete vastutav töötleja oma üleslaetud andmete (kliendiandmete) suhtes, mis sisaldavad isikuandmeid. Me ei vastuta mis tahes isikuandmete eest, mida säilitatakse meie klientide äranägemisel, sealhulgas, kuid mitte ainult, aadressiraamatu kanded, kutsed või dokumendid.

5.2. Me ei vastuta selle eest, mil viisil meie kliendid neid andmeid koguvad, käsitlevad, avaldavad, jagavad või muul viisil töötlevad.

5.3. Sellise andmetöötluse tingimused on määratletud andmetöötluse lepingus.

6. Analüütika

6.1. Kasutame Hotjari, et paremini mõista oma kasutajate vajadusi ning optimeerida teenust ja kogemust. Hotjar on tehnoloogiateenus, mis võimaldab meil paremini mõista oma kasutajate kogemust (nt kui palju aega nad teatud lehekülgedel veedavad, millistele linkidele nad otsustavad klikkida, mis kasutajatele meeldib ja mis mitte jne) ning see võimaldab meil luua ja säilitada oma teenust kasutaja tagasiside abil. Hotjar kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et koguda andmeid meie kasutajate käitumise ja seadmete kohta. See hõlmab seadme IP-aadressi (mida töödeldakse teie sessiooni ajal ning säilitatakse mitteidentifitseeritaval kujul), seadme ekraanisuurust, seadme tüüpi (kordumatu seadme tunnus), brauseri informatsiooni, geograafilist asukohta (ainult riik) ning eelistatud keelt meie veebilehe kuvamiseks. Hotjar talletab seda informatsiooni meie nimel pseudonüümiga kasutajaprofiilil.

6.2. Kasutame Google Analytics ja Amplitude Analytics teenuseid oma veebilehe, dokumendi allkirjastamise portaali ja meie mobiilirakenduste kasutuse analüüsimiseks.

6.3. Rohkem informatsiooni leiate Hotjari tugilehe „About Hotjar“ jaost.

6.4. Rohkem informatsiooni Amplitude’i privaatsuspõhimõtetest leiate Amplitude’i privaatsusteatisest

6.5. Rohkem informatsiooni Google Analytics’i kohta leiate Google’i privaatsuspõhimõtted.

7. Küpsiste kasutamine

7.1. Küpsised on väike teabeühik, mis on salvestatud teie brauserisse. Neid kasutatakse kasutajakogemuse täiustamiseks veebilehtedel ning need aitavad kolmandate isikute teenustel korralikult toimida. Kasutame küpsiseid kõigis oma teenustes. Säilitame ainult anonüümseid tunnuseid ja muid eelistusi, seega ei säilitata teie isikuandmeid. Teavitame teid küpsiste kasutamisest, kui külastate meie veebilehte. Küsime teilt nõusolekut kõigi, välja arvatud rangelt vajalike küpsiste kasutamiseks oma veebilehel.

7.2. Kasutame kolme liiki küpsiseid:

 • hädavajalikud küpsised – hädavajalikud teenuste osutamiseks. Need küpsised tagavad, et informatsiooni ja teenuseid edastatakse turvaliselt ja optimaalselt;
 • sooritusküpsised – selleks, et jälgida külastajate käitumist ja aidata meil täiustada oma informatsiooni ja teenuseid;
 • funktsionaalsusküpsised — selleks, et aidata meil täiustada teie kogemust, osutades personaalsemat teenust. Need küpsised jätavad meelde valikud, näiteks keele, eelistatud sisselogimise valiku jms.

8. Küpsiste kirjeldus

URLNimiEesmärkSäilitamise aegLiik
.dokobit.com_utma, _utmb, _utmzVeebilehe külastamist puudutava informatsiooni kogumiseks.2 aastatSooritusküpsised
.dokobit.com_ga, _gat, _gat_UA-2907053-48, _gidVeebilehe külastamist puudutava informatsiooni kogumiseks. Kasutab Google Analytics.2 aastat
_gid, _gat – 1 päev
Sooritusküpsised
.dokobit.comgtm_auth, gtm_debug, gtm_preview, _dc_gtm_Tehniline lahendus sel lehel toodud jälgimiskoodide haldamiseks.  Kasutab Google Tag Manager.Kui brauseri sessioon lõpebFunktsionaalsed küpsised
.dokobit.comaccept_cookiesSelleks, et salvestada kliendi nõusolek käesolevate privaatsuspõhimõtetega.12 kuudFunktsionaalsed küpsised
.dokobit.comaccept_cookies_and_termsSelleks, et salvestada kliendi nõusolek meie teenuste osutamise tingimuste ning käesolevate privaatsuspõhimõtetega.12 kuudFunktsionaalsed küpsised
.dokobit.comselected_languageValitud keele andmete kogumiseks.12 kuudFunktsionaalsed küpsised
app.dokobit.comsessionidVajalikud, et võimaldada kasutajal jääda teenustesse sisse logituks.Küpsis kustutatakse, kui sulgete oma brauseriHädavajalikud küpsised
app.dokobit.comuser_preferencesKasutaja eelistatud valikud, näiteks keel, riik ja viimati kasutatud eID.12 kuudFunktsionaalsed küpsised
.dokobit.com_hjClosedSurveyInvitesHotjar küpsis. See küpsis paigaldatakse, kui külastaja suhestub Survey kutse modaalse hüpikaknaga (modal popup). Seda kasutatakse tagamaks, et sama kutse ei ilmu uuesti, kui seda on juba näidatud.12 kuudSooritusküpsised
.dokobit.com_hjDonePollsHotjar küpsis. See küpsis paigaldatakse, kui külastaja täidab küsitluse, kasutades Feedback Poll vidinat. Seda kasutatakse tagamaks, et sama küsitlus ei ilmu uuesti, kui see on juba täidetud.12 kuudSooritusküpsised
.dokobit.com_hjMinimizedPollsHotjar küpsis. See küpsis paigaldatakse, kui külastaja minimeerib Feedback Poll vidina. Seda kasutatakse tagamaks, et vidin on minimeeritud kogu aja, mil külastaja teie lehel navigeerib.12 kuudSooritusküpsised
.dokobit.com_hjDoneTestersWidgetsHotjar küpsis. See küpsis paigaldatakse, kui külastaja esitab oma informatsiooni Recruit User Testers vidinas. Seda kasutatakse tagamaks, et sama vorm ei ilmu uuesti, kui see on juba täidetud.12 kuudSooritusküpsised
app.dokobit.com_hjIncludedInSampleHotjar küpsis. See sessioonküpsis paigaldatakse, et Hotjar teaks, kas see külastaja on lisatud valimisse, mida kasutatakse sõelade loomiseks.12 kuudSooritusküpsised
.dokobit.com_hjShownFeedbackMessageSee küpsis paigaldatakse, kui külastaja minimeerib või täidab Incoming Feedback vidina. Seda tehakse selleks, et Incoming Feedback käivituks minimeerituna kohe, kui navigeeritakse teisele lehele, kus seda näidatakse.12 kuudSooritusküpsised
.dokobit.com_hjidHotjar küpsis. See küpsis paigaldatakse, kui klient külastab esimest korda Hotjari skriptiga lehte. Seda kasutatakse, et säilitada Hotjari kasutajatunnus, mis on brauseris selle lehe jaoks kordumatu. See tagab, et tegevus järgmistel sama lehe külastamistel omistatakse samale kasutajatunnusele.12 kuudSooritusküpsised
.dokobit.com_hjRecordingLastActivitySee peaks asuma sessiooni salvestuse all (mitte küpsistes). Seda uuendatakse, kui külastaja salvestamine algab ning andmed saadetakse WebSocketi kaudu (külastaja sooritab toimingu, mille Hotjar salvestab).SessioonSooritusküpsised
.dokobit.comhjTLDTestKui Hotjari skript käivitub, üritame määrata kõige üldisema küpsiste tee, mida peaksime kasutama, lehekülge hostinime asemel. Seda tehakse, et küpsiseid saaks alldomeenide vahel jagada (kui kohaldub). Selle määramiseks üritame salvestada _hjTLDTest küpsise erinevate URL alamstringide alternatiivide jaoks, kuni see ei toimi. Pärast kontrollimist küpsis eemaldatakse.SessioonSooritusküpsised
.dokobit.com_hjUserAttributesHashKasutaja atribuudid, mis saadetakse läbi Hotjar Identify API, salvestatakse vahemällu sessiooni kestuse ajaks, et teada, millal atribuut on muutunud ja seda tuleb uuendada.SessioonSooritusküpsised
.dokobit.com_hjCachedUserAttributesSee küpsis salvestab kasutaja atribuudid, mis saadetakse läbi Hotjar Identify API, kui kasutaja ei ole valimis. Neid atribuute salvestatakse ainult siis, kui kasutaja suhestub Hotjar Feedback vahendiga.SessioonSooritusküpsised
.dokobit.com_hjLocalStorageTestSeda küpsist kasutatakse, et kontrollida, kas Hotjar Tracking Script saab kasutada kohalikku salvestamist. Kui saab, siis seadistatakse sellesse küpsisesse 1 väärtus. in_hjLocalStorageTest’is salvestatud andmetel ei ole aegumistähtaega, kuid need kustutatakse koheselt pärast loomist, nii et eeldatav säilitusaeg on vähem kui 100 ms.PuudubSooritusküpsised
.dokobit.comamplitude_id_*See võimaldab Amplitude’il koguda informatsiooni selle kohta, kuidas te meie teenuseid kasutate.PiiramatuSooritusküpsised

9. Teie õigused

9.1. Isikuandmete kaitse üldmääruse alusel on andmesubjektidel järgmised õigused:

 • õigus tutvuda tema kohta hoitavate isikuandmetega;
 • õigus esitada vastuväiteid töötlemisele (näiteks otseturundusele);
 • õigus andmete ülekantavusele:
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele vastutava töötleja tehtud töötlemise kohta;
 • õigus esitada vastuväiteid automatiseeritud otsuste tegemisele;
 • õigus uuendada isikuandmeid;
 • õigus olla unustatud.

9.2. Võite teostada oma isikuandmetega seotud õiguseid, võttes ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti teel kasutajatugi@dokobit.com.

10. Muudatused ja uuendused

10.1. Võime käesolevad privaatsuspõhimõtted aeg-ajalt üle vaadata ning postitame kõige uuema versiooni oma veebilehel. Kui ülevaatamise tulemuseks on olulised muudatused, teavitame teid. 

11. Võtke meiega ühendust

11.1. Kui teil on küsimusi, muresid või kaebusi käesolevate privaatsuspõhimõtete kohta, võite ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga e-posti teel kasutajatugi@dokobit.com.


Versioonid

Kehtivad alates 1.jaanuarist 2022

Lae alla
Vanemad versioonid

25.02.2021-31.12.2021 (ingl)