Tuntud ettevõtted, kes kasvavad koos Dokobitiga

Loe, kuidas meie tuntuimad kliendid on oma digiprotsesside ülesehitamisel kasutanud Dokobiti lahendusi.

Hoovi on Eesti kodumaisel kapitalil põhinev finantstehnoloogia ettevõtte, mis pakub finantslahendusi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Hoovi pakutavate toodete hulka kuuluvad laenud, üürifaktooring, arvelduskrediit ja palju muud.

„Lisaks üldise kliendikogemuse paranemisele on efektiivsemad protsessid aidanud suurendada ka klientide lojaalsust. Kui klient saab esimesel korral positiivse kogemuse, siis pöördub ta suurema tõenäosusega ka tulevikus oma rahastamisvajadusega meie poole.”

Karl Märka, Hoovi tegevjuht

Väljakutse

Kuna Hoovi äritegevus seisneb ettevõtete finantseerimises, siis on lepingute sõlmimine äri igapäevane osa. Esialgu toimis lepingute allkirjastamine nii, et digiallkirjastatud dokumente vahetati klientidega e-kirja teel. Kuigi see meetod toimis, nõudis see liialt palju aega ja manuaalsete sammude läbimist. Töötajad pidid failid allkirjastama ja alla laadima, need klientidele e-kirja manuses edasi saatma ning tagastatud dokumente kontrollima.

Hoovi kliendibaasi suurenedes muutus protsess veelgi keerukamaks. Kasvavate mahtudega sai selgeks, et e-kirja teel allkirjade kogumine oli üks aeganõudvamaid samme klientide onboardimise protsessis.

Lahendus

Mõistes vajadust efektiivsema lähenemise järele, asus Hoovi otsima alternatiivset lahendust lepingute sõlmimiseks. Eesmärk oli leida usaldusväärne partner, kes suudaks toetada Eesti digiallkirjastamise ja identifitseerimise meetodeid (Smart-ID, Mobiil-ID ja ID-kaart).

Kuna Hoovi asutajatel oli juba varasemast ajast positiivne kogemus Dokobiti lahendusega olemas, siis otsusustati teenusepakkuja otsimise ja hinnapäringute peale mitte liialt aega kulutada. Selle asemel valiti kohe lahendus, mille puhul oldi kindel, et see vastab ettevõtte tingimustele ja ootustele.

Hoovi kasutab nüüd Dokobiti lahendusi positiivse krediidiotsuse saanud klientidega lepingute allkirjastamisel. Kuna taotluse esitamise etapis Hoovis tuvastamist ei toimu, palutakse kliendil end identifitseerida enne lepingu allkirjastamist. Hoovi sõlmib päeva jooksul mitmeid laenu-, faktooringu-, refinantseerimis- ja krediidiliinilepinguid ning seetõttu korratakse identimise ja allkirjastamise protsessi pidevalt.

Tulemus

Dokobiti lahendused on aidanud Hoovil muuta klienditeekonda sujuvamaks, vähendades e-kirjade vahetamise hulka ning säästes klientide väärtuslikku aega. Kliendid saavad nüüd keskenduda rohkem oma äritegevusele, selle asemel, et finantsasutusega edasi-tagasi e-kirju saata.

Lisaks üldise kliendikogemuse paranemisele on efektiivsemad protsessid aidanud suurendada ka klientide lojaalsust. Kui klient saab esimesel korral positiivse kogemuse, siis pöördub ta ka tulevikus suurema tõenäosusega oma rahastamisvajadusega Hoovisse. Lisaks on Dokobiti digiallkirjastamise lahendus aidanud vähendada ka Hoovi kliendihaldurite töökoormust, kellel on nüüd rohkem aega keskenduda personaalse klienditeeninduse pakkumisele.

Kokkuvõttes on Hoovi koostöö Dokobitiga aidanud ettevõttel kaasajastada lepingute sõlmimist ja tõhustada ettevõttesiseseid protsesse, mis omakorda on oluliselt parandanud üldist kliendide rahulolu.