Tuntud ettevõtted, kes kasvavad koos Dokobitiga

Loe, kuidas meie tuntuimad kliendid on oma digiprotsesside ülesehitamisel kasutanud Dokobiti lahendusi.

UAB ConnectPay on Leedu üks kiiremini kasvavaid e-raha asutusi, mis pakub pangateenuseid veebiruumis tegutsevatele ettevõtetele. ConnectPay on litsentseeritud asutus, mida reguleerib Leedu Keskpank ja mis järgib Euroopa Keskpanga määrust.

ConnectPay meeskonda iseloomustavad järgmised väärtused: läbipaistvus, loovus, lihtsus ja austus. Organisatsioon läheneb ökoloogilise jalajälje vähendamisele vastutustundlikult – ettevõttel puuduvad filiaalid, kogu tegevus toimub digitaalses ruumis, samuti ei tehta koostööd fossiilkütuseid kasutavate ettevõtetega.

„Juhatuses võttis üks allkirjade kogumise tsükkel varem aega umbes kaks nädalat, kuid nüüd kogutakse allkirju kolme päevaga. Pärast Dokobiti teenuste kasutuselevõttu vähenes allkirjade kogumise periood kokku 30 nädalalt 45 päevale aastas, säästes seeläbi töötajate aega ja lihtsustades protsesse.”

Agnė Selemonaitė, ConnectPay tegevjuhi asetäitja, juhatuse esimees

Väljakutse

Kuna ConnectPay on rahvusvaheline ettevõte, oli nende üheks suurimaks väljakutseks piiriüleste allkirjade kogumine. Allkirjade kogumine toimus ettevõttes nn ahela põhimõttel: dokumendile pidid kindlas järjekorras allkirja andma mitu inimest erinevatest riikidest. Ilma Dokobitita oleks kogu protsess olnud oluliselt keerulisem ja aeganõudvam.

Kõige enam ressurssi nõudvad allkirjade “jahid” toimusid juhatuse koosolekutel, mida peeti aastas üle 15 korra. ConnectPay arvutas välja, et kogu allkirjade kogumise protsess võttis tavaliselt aega umbes kaks nädalat. Lisaks väärtuslikele töötundidele kulus ka hulgaliselt paberit ja logistikat (lennukid, autod jne) – kõik see mõjus omakorda saastavalt keskkonnale. Seetõttu on ConnectPay üheks peamiseks eesmärgiks saanud ettevõtte protsesside täielik digitaliseerimine.

Lahendus

Dokobitiga ristus ettevõtte tee siis, kui algas ülemaailmne pandeemia. Mõisteti, et käsitsi allkirjade kogumine raiskab liialt töötajate aega ning ei ole jätkusuutlik lahendus.

ConnectPay otsustas just Dokobiti kasuks, kuna toetatud olid erinevad allkirjastamise vahendid (Smart-ID, mobiil-ID jne), lisaks pakuti turvalist dokumentide jagamise võimalust, allkirjade kehtivuse kontrollimist ning süsteemi, mis võimaldas lihtsalt vastutavaid töötajaid lisada ja rolle määrata. Dokobiti abiga muutusid protsessid palju sujuvamaks ja kiiremaks.

Tulemus

ConnectPay kasutab Dokobiti kõigi ettevõttesiseste dokumentide allkirjastamiseks: alates konfidentsiaalsuslepingutest ning lepingutest töötajate ja tarnijatega kuni juhatuse otsuste või korraldusteni.

Juhatuses võttis üks allkirjade kogumise tsükkel varem aega umbes kaks nädalat – nüüd kogutakse allkirju kolme päevaga. Pärast Dokobiti teenuste kasutuselevõttu kahanes allkirjade kogumisele kuluv aeg 30 nädalalt 45 päevale aastas. Allkirjade kogumise protsess on muutunud palju lihtsamaks: kõik on digitaliseeritud, seega ei pea enam allkirju paberil koguma – meeldetuletuse puuduvoleva allkirja kohta saad saata vaid ühe nupuvajutusega.