Tuntud ettevõtted, kes kasvavad koos Dokobitiga

Loe, kuidas meie tuntuimad kliendid on oma digiprotsesside ülesehitamisel kasutanud Dokobiti lahendusi.

Maxima LT on suurim Leedu kapitalil põhinev ettevõte, üks suurimaid maksumaksjaid ja suurim tööandja riigis. Leedus tegutseb ligikaudu 250 Maxima kauplust, mida külastab iga päev üle 400 000 kliendi.

„Dokobiti digiallkirjastamise lahendus aitab oluliselt kaasa igapäevaste tööprotsesside digitaliseerimisele. See mängib olulist rolli nii äriprotsesside optimeerimisel kui keskkonnamõju vähendamisel.”

Giedrė Frolenkienė, Maxima LT õigusteenuste osakonna juht

Väljakutse

COVID-19 pandeemia alguses tuli osa tööülesannetest (eelkõige administratiivsed tegevused) läbi viia kaugtöö vormis. Seetõttu muutus füüsilisel kujul dokumentidega korrapäraselt ja organiseeritult töötamine praktiliselt võimatuks.

Tasuta digiallkirjastamise platvormid ei suutnud tagada seda, et kõik ettevõtte dokumendid oleksid hoiustatud ühes kohas. See on miski, mis on väga oluline iga ettevõtte jaoks, olenemata selle suurusest.

Varasem lepingute käsitsi allkirjastamine oli liiga aeganõudev protsess. Samuti polnud harvad juhud, kui teist osapoolt tuli allkirja kättesaamiseks taga ajada.

Lahendus

Peamised kriteeriumid, mille põhjal Maxima LT Dokobiti oma partneriks valis, olid usaldusväärsus, kasutusmugavus ja hind.

Praegu allkirjastatakse Dokobiti platvormi kasutades suur osa ettevõtte dokumentidest, näiteks kõik lepingud (sh lepingumuudatused, lisakokkulepped jms) – seda nii eraisikute kui juriidiliste isikutega. Dokobiti kasutatakse ka selleks, et allkirjastada dokumente, mis saadetakse välja ettevõtte nimel (dokumendid, mis nõuavad ettevõtte esindaja ametlikku allkirja), seda näiteks riigiasutustega (VMI, Sodra) suhtlemisel või kohtudokumentide edastamisel.

Tulemus

Pärast Dokobiti lahenduste kasutama hakkamist on vähenenud Maxima LT töömaht ja lepingute koostamiseks kulunud paberi hulk. Lisaks sellele on lepingute allkirjastamise ja säilitamise protsess on muutunud märgatavalt kiiremaks.

Dokobiti digiallkirjastamise lahendus aitab oluliselt kaasa igapäevaste tööprotsesside digitaliseerimisele. See mängib olulist rolli nii äriprotsesside optimeerimisel kui keskkonnamõju vähendamisel.