Privātuma politika

Šī Privātuma politika stājās spēkā un tika pēdējo reizi atjaunināta:

  • “Dokobit” portāla lietotājiem – 28.05.2023,
  • “Dokobit” API risinājumu klientiem – 18.06.2023.

Šī Privātuma politika ir vienošanās starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu, un ir iekļauta un to regulē Pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Privātuma politika apraksta to, kādu informāciju par jums mēs ievācam un lietojam un kāda informācija tiek dalīta ar trešajām personām. Mūsu lielākā prioritāte ir jūsu personas datu aizsardzība un integritāte.

1. Informācija, ko mēs varam ievākt par jums

1.1. Mēs vācam dažādu veidu informāciju, lai nodrošinātu jūs ar Pakalpojumiem uzticamā un drošā veidā.

2. Jūsu informācijas izpaušana

2.1. Mēs nenododam nekādu personisku informāciju trešajam personām, ja vien nepastāv kāds no šiem apstākļiem:

3. Informācijas drošība

3.1. Visi mūsu Pakalpojumi no paša sākuma ir pilnībā izstrādāti tā, lai tie būtu droši.

3.2. Mēs esam ieviesuši Informācijas drošības vadības sistēmu (ISMS) saskaņā ar ISO/IEC 27001, kas aptver dažādas privātuma un aizsardzības politikas, procesus un procedūras, tostarp administratīvas, fiziskas un tehniskas garantijas, kas saprātīgi un atbilstoši aizsargā jūsu Personas un Klienta datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

3.3. Mūsu ISMS katru gadu tiek auditēta, un to sertificē akreditēti revidenti ar sertifikācijas apjomu “mākoņpakalpojumi e-parakstīšanai, e-zīmogošanai, e-identifikācijai, e-paraksta un e-zīmoga validēšanai un ar to saistītās programmatūras izstrādei, piegādei un atbalstam”.

3.4. Pakalpojumi tiek sniegti ar 256 bitu šifrēšanas TLS savienojuma starpniecību. Visi dati glabājas datu centros, kas atbilst ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 un PCI DSS 1. līmeņa standartiem. Visi Klienta dati tiek šifrēti, izmantojot AES-256 šifrēšanas algoritmu.

4. Uzglabāšanas politika

4.1. Pēc tam, kad jūs dzēšat savu Lietotāja kontu no Pakalpojumiem, saturs (Klienta dati) tiek dzēsts 7 dienu laikā no konta slēgšanas datuma. Jūsu konta informācija un norēķinu informācija tiek uzglabāta vēl 10 gadus saskaņā ar Lietuvas grāmatvedības un nodokļu likumiem.

4.2. Mēs saglabājam informāciju par jūsu darbībām (darbības, ko veicat, izmantojot mūsu Pakalpojumus) sistēmas žurnālā, lai nodrošinātu, ka mūsu pakalpojumi tiek sniegti uzticamā un drošā veidā. Šāda informācija, kas saistīta ar jūsu darbībām, var saturēt Klienta datus un/vai Personas datus. Šī informācija tiek glabāta mūsu dublējumkopijās 90 dienas.

4.3. Augstāk minētā informācija tiks noņemta no mūsu datu dublējumkopijām vienas nedēļas laikā pēc glabāšanas perioda beigām.

4.4. Bezmaksas lietotāju konti tiek dzēsti pēc divu gadu neaktivitātes perioda saskaņā ar mūsu Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

5. Datu pārzinis

5.1. Jūs rīkojaties Datu pārziņa statusā attiecībā uz Personas datus saturošiem datiem, ko jūs augšupielādējat (Klienta dati). Mēs neatbildam ne par kādiem Personas datiem, kas tiek glabāti pēc mūsu Klientu ieskatiem, tostarp, bet ne tikai Adrešu grāmatas ierakstiem, Ielūgumiem un Dokumentiem.

5.2. Mēs neatbildam par veidu, kādā mūsu Klienti ievāc, rīkojas ar, izpauž, izplata, vai kā citādi apstrādā šādus datus.

5.3. Šādas datu apstrādes noteikumi ir definēti Datu apstrādes līgumā.

6. Sīkdatnes, analītika, mārketinga un uz interesi balstīta reklāma

6.1. Mēs izmantojam sīkdatnes visos mūsu pakalpojumos un mūsu mājaslapā. Detalizēta informācija par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, ir atrodama mūsu Sīkdatņu politikā

6.2. Mēs varam izmantot trešo personu analītisko tehnoloģiju pakalpojumus, lai uzraudzītu mūsu sniegto pakalpojumu un individuālo funkciju pieejamību un kvalitāti, tā pat arī lai labāk izprastu savu lietotāju vajadzības un optimizētu mūsu pakalpojumus un jūsu lietotāja pieredzi (piemēram, kuras funkcijas lietotāji mēdz izmantot, cik daudz laika viņi pavada konkrētā lapā, uz kādām saitēm viņi izvēlas klikšķināt, kas lietotājiem patīk un kas nē u. tml.), un sniegtu rīkus mērķtiecīgai komunikācijai, kas balstīta uz lietotāju uzvedību. Apkopotie dati tiek izmantoti, lai izveidotu pielāgotus pārskatus un izvērtētu lietotāju iesaisti un noturēšanu, kā arī lai noteiktu ar pakalpojumu saistītu saziņu, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā jūsu iesaistīšanās mūsu vietnē, atrašanās vieta vai konta informācija, lai mēs varētu pielāgot savu pakalpojumu, lai nodrošinātu optimālu un uz lietotāju orientētu pakalpojumu pieredzi un labāk reaģētu uz mūsu lietotāju vajadzībām. 

6.3. Analītiskā tehnoloģija izmanto sīkdatnes, aizmugursistēmas notikumu uztvērējus un citas metodes, lai vāktu datus par pakalpojuma lietojumu un mūsu lietotāju uzvedību un viņu ierīcēm. Mēs lūgsim jūsu piekrišanu, ja jūsu ierīces krātuvē tiks ievietota analītiskā jeb veiktspējas sīkdatne.

6.4. Analītiskā tehnoloģija ļauj mums apkopot un izvērtēt personas datus, piemēram, lietotāja darbības (tostarp konta veidu, vēlamo autentifikācijas metodi, apmeklētās lapas un elementus, uz kuriem noklikšķināts; laiku, ko lietotājs pavada lapās; vēlamo vietnes izmantošanas valodu utt.) un ierīces un pārlūkprogrammas informāciju (konkrētāk IP adresi, ierīces ID un operētājsistēmu, ierīces ekrāna izmēru, ierīces veidu, unikālus ierīces identifikatorus, pārlūkprogrammas informāciju, ģeogrāfisko atrašanās vietu).

6.5. Mēs izmantojam trešo personu pakalpojumus, lai nodrošinātu personalizētas reklāmas un saturu, novērtētu darbības ar reklāmu un saturu un gūtu ieskatu par mērķauditoriju un produktu izstrādi.

Lai rādītu jums atbilstošākas reklāmas, pamatojoties uz jūsu interesēm, mūsu reklāmu partneri izmanto dažādas sīkdatnes un mobilos izsekotājus. Mēs lūgsim jūsu piekrišanu, ja jūsu ierīces krātuvē tiks ievietota mērķauditorijas atlases sīkdatne. Saņemot jūsu piekrišanu, mēs ļausim viņiem rādīt personalizētas reklāmas, kā arī izmantot sīkdatnes, kas saistītas ar personalizētajām reklāmām. Trešo personu reklāmas sīkdatnes un mobilos izsekotājus var izmantot kontekstuālās reklāmas vai mērķauditorijas atlases kampaņu aktivizēšanai.

Pamatojoties uz jūsu atļauju ievietot sīkdatnes jūsu ierīcē, mēs izvērtējam arī lietotāju profilus ar pseidonīmiem. Šajā gadījumā personas identifikācija nav iespējama. Mēs nekontrolējam šīs trešo personu izsekošanas tehnoloģijas un to izmantošanu. Uz mūsu reklāmu partneriem attiecas konfidencialitātes līgumi ar mums un/vai citi tiesiskie ierobežojumi. Uz trešo personu sīkdatnēm attiecas trešo personu privātuma politikas. Informāciju par jūsu piekrišanu vai atteikumu attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu un ar to saistīto personas datu apstrādi reklāmu personalizēšanas nolūkos mēs nododam mūsu reklāmas partneriem.

7. Datu apstrādes vieta

7.1. Mēs apstrādājam jūsu personas datus ES/EEZ robežās. Izvēloties savus partnerus, mēs pārliecināmies, ka tie sniedz mums iespēju ierobežot datu apstrādi ES/EEZ robežās, ja tas ir iespējams. Gadījumā, ja kāds no mūsu partneriem jūsu datus pārsūta ārpus ES/EEZ, mēs savos līgumos nodrošinām, ka tas notiek saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Mēs nekādā gadījumā nepārsūtīsim jūsu Klienta datus ārpus ES/EEZ robežām. 

8. Jūsu tiesības

8.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības reguludatu subjektiem ir šādas tiesības (uz kurām var attiekties nosacījumi, ierobežojumi un izņēmumi atbilstoši likumā noteiktajiem datu aizsardzības noteikumiem):

8.2. Jūs varat īstenot jebkuras savas tiesības saistībā ar jūsu personas datiem, nosūtot pieprasījumu mūsu Datu aizsardzības speciālistam uz elektroniskā pasta adresi dpo@dokobit.com

8.3. Jūsu pieprasījumā ir jāsniedz pietiekama informācija, kas ļauj mums pamatoti pārbaudīt, vai esat persona vai tās personas pilnvarotais pārstāvis, kuras personas datus mēs esam apkopojuši (vārds, uzvārds, jūsu e-pasts, cita informācija, ko varam pieprasīt verifikācijas nolūkos), aprakstiet Jūsu pieprasījumu ar pietiekami detalizētu informāciju, kas ļauj mums to pareizi saprast, izvērtēt un atbildēt uz to, sniedzot juridiski derīgu apstiprinājumu, ka esat tā fiziskā persona, kuras personas dati ir pieprasījuma priekšmets.

Ja jūsu pieprasījumu iesniedz pilnvarots pārstāvis, pieprasījumam jāpievieno rakstiska atļauja un informācija, kas apliecina aģenta identitāti.

Mēs nevaram jums sniegt informāciju vai izmantot citas jūsu tiesības, ja nevaram pārbaudīt jūsu identitāti vai pilnvaras iesniegt pieprasījumu un apstiprināt ar jums saistīto informāciju.

9. Izmaiņas un atjauninājumi

9.1. Mēs varam periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku un publicēsim visaktuālāko redakciju mūsu tīmekļvietnē. Mēs jūs informēsim, ja pārskatīšanas rezultātā tiks veiktas nozīmīgas izmaiņas. 

10. Sazinieties ar mums

10.1. Ja jums rodas jebkādi jautājumi, neskaidrības vai sūdzības saistībā ar šo Privātuma politiku, jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: dpo@dokobit.com.


Versijas

Spēkā no 2023. gada 18. jūnija

Lejupielādēt
Vecākas versijas

01.01.2022-17.06.2023

25.02.2021-31.12.2021