Privatumo politika

Nauja Privatumo politikos versija įsigalioja:

 • „Dokobit“ portalo naudotojams nuo 2023-05-28. Ją galite rasti čia.
 • „Dokobit“ API paslaugų klientams nuo 2023-06-18. Ją galite rasti čia.

Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta ir įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

Ši Privatumo politika reiškia sutartį tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento, yra neatsiejama Paslaugų teikimo sąlygų dalis bei jomis reglamentuojama. Privatumo politikoje aprašoma, kokią informaciją apie jus mes renkame ir naudojame ir kokia informacija dalijamės su trečiosiomis šalimis. Jūsų asmens duomenų privatumo ir vientisumo apsauga yra mūsų svarbiausias prioritetas.

1. Informacija, kurią galime apie jus rinkti

1.1. Renkame įvairių rūšių informaciją, kad galėtume patikimai ir saugiai teikti jums Paslaugas.

 • Asmens duomenys – su fiziniu asmeniu, kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, susijusi informacija.
 • Jūsų paskyros informacija – jums naudojantis Paslaugomis renkame ir su jūsų Naudotojo paskyra susiejame jūsų pateiktą informaciją, pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, asmens kodą, adresą, kredito kortelės ir (arba) kitą atsiskaitymo informaciją. Mes veikiame kaip šios informacijos Duomenų valdytojas. Visa ši informacija saugoma ir tvarkoma Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE). Mes tvarkome šiuos duomenis, kad galėtume teikti jums Paslaugas, remdamiesi sutarties teisiniu pagrindu.
 • Jūsų įkelti duomenys (Kliento duomenys) – Kliento įkelti ar kitaip mums pateikti duomenys. Siekdami teikti Paslaugas, mes saugome, tvarkome ir perduodame jūsų įkeltus dokumentus ir su jais susijusią informaciją. Šie duomenys tvarkomi tik vadovaujantis jūsų (Kliento arba Naudotojo) pateiktais nurodymais. Mes veikiame kaip šios informacijos duomenų tvarkytojas. Visa ši informacija saugoma ir tvarkoma Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE).
 • Jūsų naudojimo informacija – renkame informaciją, susijusią su tuo, kaip naudojatės Paslaugomis. Galime rinkti tokią informaciją, kaip IP adresai, informaciją apie naršyklės tipą, įrenginį, naudojamą operacinę sistemą ir veiksmus, kurių imatės naudodamiesi Paslaugomis. Šią informaciją naudojame remdamiesi savo teisėtu interesu Paslaugoms tobulinti, naujiems produktams, savybėms ir funkcijoms kurti ir jūsų paskyros bei duomenų saugumui užtikrinti. Jei šiuo tikslu mums reikės tvarkyti Kliento duomenis, jie bus naudojami tik nuasmeninta arba suvestine forma. Taip pat galime naudoti trečiųjų šalių įrankius informacijai apie mūsų Paslaugomis besinaudojančių lankytojų elgesį ir lankytojų demografiniams duomenims rinkti. Daugiau informacijos apie tai galite rasti skirsnyje „Analitika“. Mes veikiame kaip šios informacijos Duomenų valdytojas.
 • Kita informacija – informaciją apie jus, įskaitant jūsų Asmens duomenis, galime gauti iš trečiųjų šalių, su kuriomis glaudžiai bendradarbiaujame (pvz., kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų, kitų į mūsų Paslaugas integruotų Paslaugų teikėjų, verslo partnerių, subrangovų, mokėjimo paslaugų teikėjų, kredito reitingų agentūrų) sutarties teisiniu pagrindu, arba iš slapukų sutikimo pagrindu. Šią informaciją laikysime Asmens duomenimis ir vadovausimės šia Privatumo politika. Mes veikiame kaip šios informacijos Duomenų valdytojas.
 • Kontaktinė informacija  – remdamiesi jūsų sutikimu ir tam, kad atsakytume jūsų klausimus, tvarkome asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate naudodamiesi mūsų svetainėje pateiktomis kontaktinėmis formomis, pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, organizacijos pavadinimą, pranešimą ir kitus jūsų pateiktus duomenis. Mes veikiame kaip šios informacijos Duomenų valdytojas.

2. Jūsų informacijos atskleidimas

2.1. Mes nesidalijame jokia asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, nebent susidarytų toliau nurodytos aplinkybės:

 • Su Paskyros administratoriais – jei jūsų Naudotojo paskyrą valdo Paskyros administratorius, šis Paskyros administratorius turės visišką prieigą prie jūsų Naudotojo paskyros. Paskyros administratorius gali peržiūrėti visus jūsų įkeltus duomenis (Kliento duomenis), sustabdyti arba nutraukti prieigą prie jūsų Naudotojo paskyros ir gauti jūsų naudojimo informaciją.
 • Išoriniam tvarkymui vykdyti – galime teikti Asmens duomenis savo patikimiems verslo partneriams (kurie gali apimti IT paslaugų teikėjus, buhalterius, patarėjus ir kitus įgaliotus partnerius), kad šie tvarkytų juos už mus, vadovaudamiesi mūsų nurodymais ir laikydamiesi šios Privatumo politikos nuostatų.
 • Teisėti prašymai – galime atskleisti Asmens duomenis, kai esame tvirtai įsitikinę, kad prieiga prie tokios informacijos, jos naudojimas, saugojimas ar atskleidimas yra būtinas siekiant:
  • laikytis tam tikrų galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, vykdyti teisinius procesus ar vykdytinus valdžios institucijų prašymus;
  • laikytis galiojančių įstatymų, specialiai taikomų finansų subjektams, kurie turi papildomų prievolių atlikinėti auditus;
  • užtikrinti mūsų Paslaugų teikimo sąlygų, įskaitant galimų pažeidimų tyrimų, vykdymą;
  • apsaugoti savo arba mūsų naudotojų ar visuomenės teises ar nuosavybę nuo gresiančios žalos arba užtikrinti saugumą, kaip reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymus.
 • Verslo perleidimai – galime dalytis ir (arba) perdavinėti jūsų Asmens duomenis, jei dalyvausime susijungime, įsigijime, reorganizavime, parduosime turtą ar bankrutuosime.

3. Informacijos saugumas

3.1. Visos mūsų Paslaugos nuo pat pradžių buvo kuriamos taip, kad būtų saugios.

3.2. Įdiegėme informacijos saugumo valdymo sistemą (ISVS) pagal ISO/IEC 27001 standartą, kuri apima įvairias privatumo ir saugumo strategijas, procesus ir procedūras, įskaitant administracines, fizines ir technines apsaugos priemones, kurios pagrįstai ir tinkamai apsaugo jūsų Asmens ir Klientų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.

3.3. Mūsų ISVS yra audituojama kiekvienais metais akredituotų auditorių, sertifikavimo sritis yra „debesų kompiuterija paremtos el. pasirašymo, el. dokumentų tvirtinimo el. spaudu, el. tapatybės nustatymo, el. parašų ir el. spaudų galiojimo patvirtinimo paslaugos bei susijusios programinės įrangos kūrimas, teikimas ir priežiūra“.

3.4. Paslaugos teikiamos 256 bitų šifravimo TLS ryšiu. Visi duomenys saugomi ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ir PCI DSS 1 lygio standartus atitinkančiuose duomenų centruose. Visi Kliento duomenys šifruojami naudojant AES-256 šifravimo algoritmą.

4. Saugojimo politika

4.1. Ištrynus Naudotojo paskyrą iš Paslaugų, turinys (Kliento duomenys) ištrinamas per 7 dienas nuo paskyros uždarymo dienos. Jūsų paskyros informacija ir atsiskaitymo informacija saugoma 10 metų vadovaujantis Lietuvos apskaitos ir apmokestinimo įstatymais.

4.2. Siekdami užtikrinti patikimą ir saugų Paslaugų teikimą, mes saugome informaciją apie jūsų veiklą ir IT sistemų įrašus (veiksmus, kuriuos atliekate naudodamiesi Paslaugomis). Šioje su jūsų veikla susijusioje informacijoje gali būti Kliento duomenų ir (arba) Asmens duomenų. Tokia informacija yra saugoma 90 dienų.

5. Duomenų valdytojas

5.1. Jūs veikiate kaip savo įkeltų duomenų (Kliento duomenų), kuriuose yra Asmens duomenų, Duomenų valdytojas. Mes neprisiimame atsakomybės už jokius Asmens duomenis, saugomus mūsų Klientų nuožiūra, įskaitant, be kita ko, adresų knygelės įrašus, kvietimus ar dokumentus.

5.2. Taip pat mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip Klientai renka, valdo, atskleidžia, platina ar kitaip tvarko tokius duomenis.

5.3. Tokio duomenų tvarkymo sąlygos apibrėžtos Duomenų tvarkymo sutartyje.

6. Analitika

6.1. Naudojame „Hotjar“ siekdami geriau suprasti savo naudotojų poreikius ir optimizuoti šią paslaugą bei patirtį. „Hotjar“ yra technologinė paslauga, padedanti mums geriau suprasti naudotojų patirtį (pvz., kiek laiko jie praleidžia ir kuriuose puslapiuose, kokias nuorodas pasirenka spustelėti, ką naudotojai mėgsta ir ko nemėgsta, ir kt.) ir leidžianti kurti bei prižiūrėti savo paslaugą gaunant naudotojų atsiliepimus. „Hotjar“ naudoja slapukus ir kitas technologijas duomenims apie mūsų naudotojų elgesį ir jų įrenginius rinkti. Prie šių duomenų priskiriamas įrenginio IP adresas (tvarkomas seanso metu ir saugomas nuasmeninta forma), įrenginio ekrano dydis, įrenginio tipas (unikalūs įrenginio identifikatoriai), naršyklės informacija, geografinė vieta (tik šalis) ir pageidaujama kalba, kuria rodoma mūsų interneto svetainė. „Hotjar“ saugo šią informaciją mūsų vardu pseudonimizuotame naudotojo profilyje.

6.2. Naudojame „Google Analytics“ ir „Amplitude Analytics“ analizuodami mūsų interneto svetainės, dokumentų pasirašymo portalo ir mobiliųjų programų naudojimą.

6.3. Daugiau informacijos galite rasti „Apie „Hotjar“ (angl. About Hotjar) skiltyje „Hotjar“ pagalbos puslapyje.

6.4. Daugiau informacijos apie „Amplitude“ privatumo praktikas galite rasti „Amplitude“ privatumo pranešime.

6.5. Daugiau informacijos apie „Google Analytics“ galite rasti „Google“ privatumo politikoje.

7. Slapukų naudojimas

7.1. Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų naršyklės saugykloje. Jie naudojami siekiant pagerinti klientų patirtį naudojantis puslapiais ir padėti trečiųjų šalių paslaugoms tinkamai veikti. Slapukus naudojame teikdami visas savo Paslaugas. Saugome tik anoniminius identifikatorius ir kitas nuostatas, taigi, jūsų asmens duomenys nėra saugomi. Kai apsilankote mūsų interneto svetainėje, pranešame jums apie slapukų naudojimą.  Paprašome jūsų sutikti, kad mūsų svetainėje būtų naudojami visi, išskyrus būtinieji, slapukai.

7.2. Mes naudojame trijų tipų slapukus:

 • būtinieji slapukai – būtini teikiant Paslaugas. Šie slapukai užtikrina, kad informacija ir paslaugos būtų teikiamos saugiai ir optimaliai;
 • efektyvumo slapukai – skirti stebėti lankytojų elgesį ir padėti mums tobulinti savo informaciją ir paslaugas;
 • funkciniai slapukai – padeda pagerinti jūsų patirtį, nes leidžia teikti labiau individualizuotą paslaugą. Šie slapukai įsimena pasirinkimus, pavyzdžiui, kalbos, pageidaujamos prisijungimo parinkties ir kt.

8. Slapukų aprašymas

URL adresasPavadinimasPaskirtisGaliojimo laikasTipas
.dokobit.com_utma, _utmb, _utmzInformacijai apie apsilankymus interneto svetainėje rinkti.2 metaiEfektyvumo slapukai
.dokobit.com_ga, _gat, _gat_UA-2907053-48, _gidInformacijai apie apsilankymus interneto svetainėje rinkti. Slapuką naudoja „Google Analytics“.2 metai
_gid, _gat – 1 diena
Efektyvumo slapukai
.dokobit.comgtm_auth, gtm_debug, gtm_preview, _dc_gtm_Techninis sprendimas, skirtas šiame puslapyje aprašytiems stebėjimo kodams tvarkyti. Slapuką naudoja „Google Tag Manager“.Iki naršyklės seanso pabaigosFunkciniai slapukai
.dokobit.comaccept_cookiesKliento sutikimui su šia Privatumo ir Slapukų politika įrašyti.12 mėnesiųFunkciniai slapukai
.dokobit.comaccept_cookies_and_termsKliento sutikimui su mūsų Paslaugų teikimo sąlygomis ir šia Privatumo bei Slapukų politika įrašyti.12 mėnesiųFunkciniai slapukai
.dokobit.comselected_languageInformacijai apie pasirinktą kalbą rinkti.12 mėnesiųFunkciniai slapukai
app.dokobit.comsessionidReikalingas, kad naudotojas galėtų likti prisijungęs prie Paslaugų.Slapukas ištrinamas, kai uždarote interneto naršyklę.Būtinieji slapukai
app.dokobit.comuser_preferencesSaugo naudotojo pageidaujamas parinktis, pvz., kalbos, šalies ir paskutinės naudotos elektroninės atpažinties priemonės.12 mėnesiųFunkciniai slapukai
.dokobit.com_hjClosedSurveyInvites„Hotjar“ slapukas. Šis slapukas nustatomas, kai lankytojas sąveikauja su pakvietimo atlikti apklausą modaliniu iškylančiuoju langu. Jis naudojamas siekiant užtikrinti, kad tas pats pakvietimas nebūtų rodomas iš naujo, jei jis jau buvo parodytas.12 mėnesiųEfektyvumo slapukai
.dokobit.com_hjDonePolls„Hotjar“ slapukas. Šis slapukas nustatomas, kai lankytojas atlieka apklausą naudodamas „Feedback Poll“ valdiklį. Jis naudojamas siekiant užtikrinti, kad ta pati apklausa nebūtų rodoma iš naujo, jei ji jau buvo atlikta.12 mėnesiųEfektyvumo slapukai
.dokobit.com_hjMinimizedPolls„Hotjar“ slapukas. Šis slapukas nustatomas, kai lankytojas suskleidžia „Feedback Poll“ valdiklį. Jis naudojamas siekiant užtikrinti, kad lankytojui naršant svetainėje valdiklis išliktų suskleistas.12 mėnesiųEfektyvumo slapukai
.dokobit.com_hjDoneTestersWidgets„Hotjar“ slapukas. Šis slapukas nustatomas, kai lankytojas pateikia savo informaciją „Recruit User Testers“ valdiklyje. Jis naudojamas siekiant užtikrinti, kad ta pati forma nebūtų rodoma iš naujo, jei ji jau buvo užpildyta.12 mėnesiųEfektyvumo slapukai
app.dokobit.com_hjIncludedInSample„Hotjar“ slapukas. Šis seanso slapukas nustatomas, kad „Hotjar“ žinotų, ar tas lankytojas yra įtrauktas į imtį, naudojamą kanalams generuoti.12 mėnesiųEfektyvumo slapukai
.dokobit.com_hjShownFeedbackMessageŠis slapukas nustatomas, kai lankytojas suskleidžia arba užpildo „Incoming Feedback“ formą. Tai daroma tam, kad tuo atveju, jei lankytojas pereis į kitą puslapį, kuriame turi būti rodoma „Incoming Feedback“ forma, ji iškart būtų įkelta suskleista.12 mėnesiųEfektyvumo slapukai
.dokobit.com_hjid„Hotjar“ slapukas. Šis slapukas nustatomas, kai klientas pirmą kartą apsilanko puslapyje su „Hotjar“ skriptu. Jis naudojamas norint išsaugoti „Hotjar“ naudotojo identifikacinį numerį, kuris yra unikalus tai svetainei naršyklėje. Taip užtikrinama, kad būsimų apsilankymų toje pačioje svetainėje metu elgesys būtų priskirtas tam pačiam naudotojo identifikaciniam numeriui.12 mėnesiųEfektyvumo slapukai
.dokobit.com_hjRecordingLastActivityŠis slapukas turėtų būti randamas „sessionStorage“ (o ne slapukuose). Jis atnaujinamas, kai pradedamas lankytojo įrašymas ir kai duomenys siunčiami per „WebSocket“ (lankytojas atlieka veiksmą, kurį „Hotjar“ įrašo).SeansasEfektyvumo slapukai
.dokobit.comhjTLDTestKai pasileidžia „Hotjar“ skriptas, mes bandome nustatyti bendriausią slapukų kelią, kurį turėtume naudoti, vietoje puslapio prieglobos serverio pavadinimo. Tai daroma tam, kad slapukai galėtų būti bendrinami visuose subdomenuose (kai taikoma). Norėdami nustatyti šį kelią, bandome išsaugoti _hjTLDTest slapuką skirtingoms URL adreso poeilučio alternatyvoms, kol bandymas nepavyksta. Po šio patikrinimo slapukas pašalinamas.SeansasEfektyvumo slapukai
.dokobit.com_hjUserAttributesHashNaudotojo atributai, siunčiami per „Hotjar Identify API“, įdedami į podėlį visam seanso laikui, kad žinotume, kada atributas pasikeitė ir turi būti atnaujintas.SeansasEfektyvumo slapukai
.dokobit.com_hjCachedUserAttributesŠis slapukas saugo Naudotojo atributus, kurie siunčiami per „Hotjar Identify API“, kai naudotojas nėra įtrauktas į imtį. Šie atributai bus išsaugoti tik tada, jei naudotojas sąveikaus su „Hotjar Feedback“ įrankiu.SeansasEfektyvumo slapukai
.dokobit.com_hjLocalStorageTestŠis slapukas naudojamas siekiant patikrinti, ar „Hotjar Tracking Script“ gali naudoti vietinę saugyklą. Jei gali, šiame slapuke nustatoma vertė 1. _hjLocalStorageTest slapuke saugomi duomenys neturi galiojimo laiko, bet jie ištrinami nedelsiant po sukūrimo, tad tikėtinas saugojimo laikas – mažiau nei 100 ms.NetaikomaEfektyvumo slapukai
.dokobit.comamplitude_id_*Šis slapukas leidžia „Amplitude“ rinkti informaciją apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų Paslaugomis.NeribotasEfektyvumo slapukai

9. Jūsų teisės

9.1. Remiantis BDAR, duomenų subjektai turi šias teises:

 • teisė susipažinti su asmens duomenimis, kurie apie juos saugomi;
 • teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais);
 • teisė į duomenų perkeliamumą;
 • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai dėl duomenų valdytojo vykdomo duomenų tvarkymo;
 • teisė nesutikti su automatizuoto sprendimų priėmimo naudojimu;
 • teisė atnaujinti asmens duomenis;
 • teisė būti pamirštam.

9.2. Galite pasinaudoti visomis savo teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenimis, susisiekę su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu pagalba@dokobit.com.

10. Pakeitimai ir atnaujinimai

10.1. Mes galime šią Privatumo politiką kartais peržiūrėti ir naujausią jos versiją paskelbsime savo interneto svetainėje. Jei dėl peržiūros įvyks reikšmingų jos pakeitimų, jums apie tai pranešime.

11. Susisiekite su mumis

11.1. Jei turite kokių nors klausimų, nuogąstavimų ar nusiskundimų dėl šios Privatumo politikos, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu pagalba@dokobit.com.


Versijos

Įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

Parsisiųsti
Senesnės versijos

25.02.2021-31.12.2021 (anglų k.)