Privatumo politika

Ši Privatumo politika yra Paslaugų teikėjo ir Kliento susitarimas; ji įtraukiama į Paslaugų teikimo sąlygas ir yra jų reglamentuojama. Privatumo politikoje aprašyta, kokią informaciją apie Jus mes renkame, ir kokia informacija dalijamės su trečiosiomis šalimis. Jūsų privatumo apsauga ir asmens duomenų vientisumas yra svarbiausias mūsų prioritetas.

Informacija, kurią galime apie Jus rinkti

Mes renkame įvairių rūšių informaciją, kad teiktume Jums saugias ir patikimas Paslaugas.

 • Jūsų paskyros informacija — Jums naudojantis Paslaugomis, mes renkame ir su Jūsų Paskyra susiejame informaciją, kurią mums teikiate, pavyzdžiui, Jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, asmens kodas, kredito kortelės ir (arba) kita sąskaitos informacija. Šios informacijos požiūriu veikiame kaip Duomenų valdytojas.
 • Jūsų įkelti duomenys (Kliento duomenys) — Tam, kad galėtume teikti Paslaugas, mes saugome, tvarkome ir perduodame Jūsų įkeltus duomenis ir su jais susijusią informaciją. Šie duomenys tvarkomi tik pagal Jūsų (Kliento arba Naudotojo) duotus nurodymus. Šios informacijos požiūriu veikiame kaip Duomenų tvarkytojas.
 • Naudojimo informacija — Mes renkame informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų Paslaugomis. Mes galime rinkti informaciją apie IP adresus, naršyklės rūšį, prietaisą, Jūsų naudojamą operacinę sistemą, veiksmus, kuriuos atliekate, naudodamiesi mūsų Paslaugomis ir pan. Šią informaciją naudojame Paslaugoms tobulinti, naujiems produktams, savybėms ir funkcijoms kurti ir Jūsų paskyros bei duomenų saugumui užtikrinti. Jei šiuo tikslu mums reikia tvarkyti Kliento duomenis, bus naudojami tik anoniminiai ar apibendrinti duomenys. Šios informacijos požiūriu veikiame kaip Duomenų valdytojas.
 • Kita informacija — Informaciją apie Jus, įskaitant asmens duomenis, galime gauti iš trečiųjų asmenų, su kuriais artimai bendradarbiaujame (pavyzdžiui, iš Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų, kitų Paslaugų teikėjų, įtrauktų į mūsų Paslaugas, verslo partnerių, subrangovų, mokėjimo paslaugų teikėjų, kredito reitingų agentūrų). Su visa šia informacija elgiamės kaip su Asmens duomenimis šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Šios informacijos požiūriu veikiame kaip Duomenų valdytojas.

Visa ši informacija saugoma ir tvarkoma Europos Sąjungoje (ES) arba Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

Jūsų informacijos atskleidimas

Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, išskyrus toliau nurodytus atvejus:

 • su Jūsų sutikimu — Jūsų asmenine informacija dalijamės tik gavę Jūsų sutikimą.
 • su Paskyros administratoriais — Jeigu Jūsų Naudotojo paskyrą tvarko Paskyros administratorius, jis turi neribotą prieigą prie Jūsų Naudotojo paskyros. Paskyros administratorius gali prieiti prie visų įkeltų duomenų (Kliento duomenų), sustabdyti ar panaikinti prieigą prie Jūsų Naudotojo paskyrus ir gauti informaciją apie tai, kaip naudojate paskyrą.
 • išorės tvarkymui — Mes galime teikti Asmens duomenis patikimiems savo verslo partneriams, kurie juos tvarkys pagal mūsų nurodymus ir Privatumo politikos nuostatas.
 • gavę teisėtą prašymą — Mes galime atskleisti Asmens duomenis, kai pagrįstai manome, kad prie šios informacijos prieiti arba ją naudoti ar saugoti būtina:
  • galiojančio įstatymo, kito teisės akto, teismo proceso ar vykdytino valdžios institucijų reikalavimui įvykdyti;
  • pagal galiojančius įstatymus, taikomus finansinėms institucijoms, kurioms taikomos papildomos prievolės atlikti auditą;
  • savo Paslaugų teikimo sąlygoms įvykdyti, įskaitant galimų pažeidimų tyrimą;
  • apsaugoti savo, naudotojų ar visuomenės teises, turtą ar saugumą nuo neišvengiamos žalos, arba kai tai leidžia įstatymas.
 • verslo perkėlimai — Mes galime dalytis Jūsų Asmens duomenimis ir (arba) juos perkelti, jeigu dalyvaujame susijungime, įsigijime, reorganizavime, taip pat turto pardavimo ar bankroto atveju.

Informacijos saugumas

Visos mūsų Paslaugos nuo pat pradžių buvo kuriamos taip, kad būtų saugios.

Mes įdiegėme Saugumo valdymo sistemą (ISMS) pagal ISO/IEC 27001, kuri sudaryta iš įvairių privatumo ir saugumo politikų, procesų ir procedūrų, įskaitant administracines, fizines ir technines saugumo priemones, kurios pagrįstai ir tinkamai apsaugo Jūsų Asmens ir Kliento duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.

Mūsų informacijos saugumo valdymo sistema kiekvienais metais audituoja ir sertifikuoja akredituotas auditorius, o sertifikavimo taikymo sritis yra „internetu teikiamos el. pasirašymo ir el. tapatybės nustatymo paslaugos bei programinės įrangos kūrimas, teikimas ir priežiūra“.

Paslaugos teikiamos taikant 256 bitų šifravimą ir TLS ryšio protokolą. Visi duomenys saugomi duomenų centruose, kurie atitinka ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ir PCI DSS 1 lygio standartus. Visi Klientų duomenys šifruojami pagal AES-256 šifravimo algoritmą.

Saugojimo politika

Jums ištrynus savo Naudotojo paskyrą iš mūsų Paslaugų, jos turinys (Kliento duomenys) ištrinamas per 30 dienų nuo paskyros panaikinimo datos. informacija apie Jūsų sąskaitas ir mokėjimus saugoma 10 metų, kaip to reikalauja Lietuvos apskaitos ir mokesčių įstatymai.

Duomenų tvarkytojas

Savo įkeltų duomenų (Kliento duomenų), kuriuose yra Asmens duomenų atžvilgiu Jūs veikiate kaip Duomenų valdytojas. Mes neatsakome už jokius Asmens duomenis, saugomus mūsų Klientų nuožiūra, įskaitant, bet neapsiribojant Adresų knygelių įrašais, Kvietimais ar Dokumentais.

Be to, mes neatsakome už būdą, kuriuo mūsų Klientai renka, tvarko, atskleidžia, platina ar tvarko šiuos duomenis.

Šių duomenų tvarkymo sąlygos yra nustatytos Duomenų tvarkymo sutartyje.

Slapukų naudojimas

Slapukai – tai mažos informacijos rinkmenos, išsaugomos Jūsų naršyklėje. Jie naudojami klientų patirčiai puslapiuose ir trečiųjų šalių paslaugų veikimui gerinti. Teikdami Paslaugas, mes naudojame slapukus. Mes naudojamės tik anoniminiais identifikatoriais ir kitomis parinktimis, kad Jūsų asmens duomenys nebūtų saugomi.
Mes naudojame trijų rūšių slapukus:

 • Būtini slapukai — būtini Paslaugoms teikti. Šie slapukai užtikrina, kad informacija ir paslaugos būtų teikiamos saugiai ir optimaliai.
 • Veikimo slapukai — skirti lankytojų elgesiui stebėti ir padeda mums tobulinti informaciją ir paslaugas.
 • Funkciniai slapukai —padeda pagerinti Jūsų patirtį teikiant tinkamiau asmeniškai pritaikytas paslaugas. Šie slapukai „atsimena“ pasirinkimus, pavyzdžiui, kalbą, pasirinktą prisijungimo būdą ir pan.

Slapukų aprašymas

Adresas Pavadinimas Tikslas Naudojami duomenys Terminas Tipas
www.isign.lt
www.isign.is
www.isign.io
www.dokobit.com
www.digidoc.ee
app.isign.io
app.isign.lt
app.isign.is
app.dokobit.com
app.digidoc.ee
_utma, _utmb, _utmz Informacijai apie apsilankymus mūsų interneto svetainėje rinkti. Reikšmė: “1” 2 metai Veikimo slapukai
www.isign.lt
www.isign.is
www.isign.io
www.dokobit.com
www.digidoc.ee
app.isign.io
app.isign.lt
app.isign.is
app.dokobit.com
app.digidoc.ee
_ga, _gat, _gat_UA-2907053-48, _gid Informacijai apie apsilankymus mūsų interneto svetainėje rinkti. Naudojama su "Google Analytics". Atsitiktinis unikalus numeris arba raidžių ir skaičių eilė
_gat - Reikšmė: “1”
2 metai
_gid, _gat - 1 diena
Veikimo slapukai
www.isign.lt
www.isign.is
www.isign.io
www.dokobit.com
www.digidoc.ee
app.isign.io
app.isign.lt
app.isign.is
app.dokobit.com
app.digidoc.ee
gtm_auth, gtm_debug, gtm_preview, _dc_gtm_ Šie slapukai leidžia mums analizuoti, kaip naudojatės šia svetaine – jūsų įrenginiui priskiriamas . Naudojama su "Google Tag Manager". unikalus ir atsitiktinai sugeneruotas ID Slapukas ištrinamas, kai uždarote interneto naršyklę. Funkciniai slapukai
www.isign.lt
www.isign.is
www.isign.io
www.dokobit.com
www.digidoc.ee
accept_cookies Kliento sutikimui su šia Privatumo politika ir Slapukų politika užfiksuoti. Reikšmė: "yes" 90 dienų Funkciniai slapukai
www.dokobit.com o365_banner Informacijai apie apsilankymus mūsų interneto svetainėje rinkti. Reikšmė: "1" 30 dienų Funkciniai slapukai
app.isign.io
app.isign.lt
app.isign.is
app.dokobit.com
app.digidoc.ee
sessionid Reikalingas, kad naudotojas galėtų būti prisijungęs prie Paslaugų. Atsitiktinis unikalus numeris arba raidžių ir skaičių eilė Slapukas ištrinamas, kai uždarote interneto naršyklę. Būtini slapukai
app.isign.io
app.isign.lt
app.isign.is
app.dokobit.com
app.digidoc.ee
user_preferences Naudotojo parinktys, pavyzdžiui, kalba, šalis ir paskutinis naudotas eID. Atsitiktinis unikalus numeris arba raidžių ir skaičių eilė 12 mėnesių Funkciniai slapukai

Jūsų teisės

Pagal BDAR reglamentą duomenų subjektai turi šias teises:

 • teisę prieiti prie turimų jų asmens duomenų;
 • teisę prieštarauti dėl asmens duomenų tvarkymo (pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais);
 • duomenų perkeliamumo teisę;
 • teisę pateikti skundą dėl duomenų valdytojo vykdomo tvarkymo;
 • teisę prieštarauti dėl automatizuoto sprendimų priėmimo;
 • teisę atnaujinti asmens duomenis;
 • teisę būti pamirštam.

Savo teises, susijusias su asmens duomenimis, galite įgyvendinti susisiekę su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu pagalba@dokobit.com.

Pakeitimai ir atnaujinimai

Mes galime kartkartėmis atnaujinti šią Privatumo politiką ir patalpinti naujausią jos versiją savo interneto svetainėje. Pranešime Jums, jeigu šis pakeitimas reikšmingai apribos Jūsų teises. Jūsų teisių pagal šią Privatumo politiką neapribosime be aiškaus Jūsų sutikimo.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų, pastebėjimų ar skundų dėl šios Privatumo politikos, galite susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu pagalba@dokobit.com .

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 m. spalio 16 d.