Privatumo politika

Ši Privatumo politika įsigalioja ir paskutinį kartą buvo atnaujinta:

  • „Dokobit“ portalo naudotojams – 2023-05-28,
  • „Dokobit“ API paslaugų klientams – 2023-06-18.

Ši Privatumo politika reiškia sutartį tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento, yra neatsiejama Paslaugų teikimo sąlygų dalis bei jomis reglamentuojama. Privatumo politikoje aprašoma, kokią informaciją apie jus mes renkame ir naudojame bei kokia informacija dalijamės su trečiosiomis šalimis. Jūsų asmens duomenų privatumo ir vientisumo apsauga yra mūsų svarbiausias prioritetas.

1. Informacija, kurią galime apie jus rinkti

1.1. Renkame įvairių rūšių informaciją, kad galėtume patikimai ir saugiai teikti jums Paslaugas.

2. Jūsų informacijos atskleidimas

2.1. Mes nesidalijame jokia asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, nebent susidarytų toliau nurodytos aplinkybės:

3. Informacijos saugumas

3.1. Visos mūsų Paslaugos nuo pat pradžių buvo kuriamos taip, kad būtų saugios.

3.2. Įdiegėme informacijos saugumo valdymo sistemą (ISVS) pagal ISO/IEC 27001 standartą, kuri apima įvairias privatumo ir saugumo strategijas, procesus ir procedūras, įskaitant administracines, fizines ir technines apsaugos priemones, kurios pagrįstai ir tinkamai apsaugo jūsų Asmens ir Klientų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą.

3.3. Mūsų ISVS yra audituojama kiekvienais metais akredituotų auditorių; sertifikavimo sritis yra „debesų kompiuterija paremtos el. pasirašymo, el. dokumentų tvirtinimo el. spaudu, el. tapatybės nustatymo, el. parašų ir el. spaudų galiojimo patvirtinimo paslaugos bei susijusios programinės įrangos kūrimas, teikimas ir priežiūra“.

3.4. Paslaugos teikiamos 256 bitų šifravimo TLS ryšiu. Visi duomenys saugomi ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 ir PCI DSS 1 lygio standartus atitinkančiuose duomenų centruose. Visi Kliento duomenys šifruojami naudojant AES-256 šifravimo algoritmą.

4. Saugojimo politika

4.1. Ištrynus Naudotojo paskyrą iš Paslaugų, turinys (Kliento duomenys) ištrinamas per 7 dienas nuo paskyros uždarymo dienos. Jūsų paskyros informacija ir atsiskaitymo informacija saugoma 10 metų vadovaujantis Lietuvos apskaitos ir apmokestinimo įstatymais.

4.2. Siekdami užtikrinti patikimą ir saugų Paslaugų teikimą, IT sistemų įrašuose mes saugome informaciją apie jūsų veiklą (veiksmus, kuriuos atliekate naudodamiesi Paslaugomis). Tokioje su jūsų veikla susijusioje informacijoje gali būti Kliento duomenų ir (arba) Asmens duomenų. Tokia informacija mūsų atsarginėse kopijose yra saugoma 90 dienų.

4.3. Minėta informacija bus pašalinta iš mūsų atsarginių duomenų kopijų per savaitę nuo saugojimo laikotarpio pabaigos.

4.4. Vadovaujantis mūsų Paslaugų teikimo sąlygomis, nemokamos naudotojų paskyros ištrinamos po dvejų metų, jei naudotojas paskyra aktyviai nesinaudoja.

5. Duomenų valdytojas

5.1. Jūs veikiate kaip savo įkeltų duomenų (Kliento duomenų), kuriuose yra Asmens duomenų, Duomenų valdytojas. Mes neprisiimame atsakomybės už jokius Asmens duomenis, saugomus mūsų Klientų nuožiūra, įskaitant, be kita ko, adresų knygelės įrašus, kvietimus ar dokumentus.

5.2. Taip pat mes neprisiimame atsakomybės už tai, kaip Klientai renka, valdo, atskleidžia, platina ar kitaip tvarko tokius duomenis.

5.3. Tokio duomenų tvarkymo sąlygos apibrėžtos Duomenų tvarkymo sutartyje.

6. Slapukai, analitika, rinkodara ir interesais pagrįsta reklama

6.1. Teikdami visas savo paslaugas ir savo svetainėje naudojame slapukus. Išsamią informaciją apie slapukų naudojimą galite rasti Slapukų naudojimo politikoje.

6.2. Galime naudotis trečiųjų šalių analitinių technologijų paslaugomis, kad galėtume stebėti savo paslaugų ar atskirų funkcijų prieinamumą ir kokybę, taip pat siekdami geriau suprasti savo naudotojų poreikius ir optimizuoti mūsų teikiamą paslaugą bei jūsų patirtį ir teikti tikslinės komunikacijos priemones, pagrįstas naudotojų elgsena. Surinkti duomenys naudojami siekiant sukurti pritaikytas ataskaitas ir įvertinti naudotojų įsitraukimą ir išlaikymą, taip pat nustatyti su paslaugomis susijusį bendravimą pagal tokius veiksnius, kaip jūsų dalyvavimas mūsų svetainėje, buvimo vieta ar paskyros informacija, kad galėtume jums pritaikyti savo paslaugų pasiūlymus, siekdami užtikrinti optimalią ir į naudotoją orientuotą paslaugų teikimo patirtį ir geriau patenkinti savo naudotojų poreikius.

6.3. Analitinė technologija naudoja slapukus, vidinių sistemų įvykių registravimo įrankius ir kitus metodus duomenims apie paslaugų naudojimą ir mūsų naudotojų elgseną bei jų įrenginius rinkti. Norėdami, kad jūsų įrenginio atmintyje būtų įrašytas analitinis arba veiksmingumo slapukas, prašysime jūsų sutikimo.

6.4. Analitinė technologija leidžia mums rinkti ir vertinti asmens duomenis, pavyzdžiui, naudotojo veiklą (įskaitant paskyros tipą, pageidaujamą tapatybės patvirtinimo būdą, aplankytus puslapius ir spustelėtus elementus; laiką, kurį naudotojas praleidžia puslapiuose; pageidaujamą kalbą, kuria buvo rodoma mūsų svetainė, ir t. t.), taip pat įrenginio ir naršyklės informaciją (IP adresą, įrenginio ID ir operacinę sistemą, įrenginio ekrano dydį, įrenginio tipą (unikalų įrenginio identifikatorių), naršyklės informaciją, geografinę vietą).

6.5. Naudojamės trečiųjų šalių paslaugomis, kad galėtume pateikti suasmenintus skelbimus ir turinį, vertinti skelbimų ir turinio įsitraukimą, gauti įžvalgų apie auditoriją ir produktų kūrimą.

Norėdami rodyti jums aktualesnius skelbimus pagal jūsų pomėgius, mūsų skelbimų partneriai naudoja įvairius slapukus ir mobiliuosius registravimo įrankius. Paprašysime jūsų sutikimo, jei į jūsų įrenginio atmintį turės būti įrašytas tikslinio nukreipimo slapukas. Gavę jūsų sutikimą, leidžiame jiems rodyti asmeniškai pritaikytus skelbimus, taip pat naudoti su asmeniškai pritaikytais skelbimais susijusius slapukus. Trečiųjų šalių reklamos slapukai ir mobiliųjų įrenginių sekimo įrenginiai gali būti naudojami kontekstinės reklamos arba tikslinės reklamos kampanijų aktyvavimo tikslais.

Remdamiesi jūsų leidimu įrašyti slapukus į jūsų įrenginį, taip pat vertiname anonimizuotų naudotojų profilius. Tokiu atveju asmens tapatybės nustatyti neįmanoma. Šių trečiųjų šalių stebėjimo technologijų ir jų naudojimo mes nekontroliuojame. Mūsų reklamos partneriai su mumis yra sudarę konfidencialumo sutartis ir (arba) taiko kitus teisinius apribojimus. Trečiųjų šalių slapukams taikomos trečiųjų šalių privatumo politikos nuostatos. Informaciją apie jūsų sutikimą arba atsisakymą dėl slapukų naudojimo ir susijusį asmens duomenų tvarkymą reklamos personalizavimo tikslais perduodame savo reklamos partneriams.

7. Duomenų lokacija

7.1. Jūsų asmens duomenis tvarkome ES ir (arba) EEE teritorijoje. Rinkdamiesi partnerius įsitikiname, kad jie suteikia mums galimybę duomenis tvarkyti tik ES ir (arba) EEE, jei tai įmanoma. Jei vienas iš mūsų partnerių perduoda jūsų duomenis už ES / EEE ribų, sutartyse užtikriname, kad tai vyktų pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Jokiomis aplinkybėmis neperduosime jūsų Klientų duomenų už ES ir (arba) EEE ribų.

8. Jūsų teisės

8.1. Remiantis BDAR, duomenų subjektai turi šias teises (kurioms gali būti taikomos įstatyminėse duomenų apsaugos nuostatose numatytos sąlygos, apribojimai ir išimtys):

8.2. Galite pasinaudoti visomis savo teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenimis, pateikę prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu dpo@dokobit.com.

8.3. Jūsų prašyme turi būti pateikta pakankamai informacijos, kuri leistų mums pagrįstai patikrinti, ar esate nurodytas asmuo arba įgaliotasis asmens, kurio asmens duomenis surinkome, atstovas (vardas, pavardė, jūsų el. paštas, kita informacija, kurios galime paprašyti patikrinimo tikslais), jūsų prašymas turi būti aprašytas pakankamai išsamiai, kad galėtume jį tinkamai suprasti, įvertinti ir į jį atsakyti, turi būti pateiktas teisiškai galiojantis patvirtinimas, kad esate asmuo, kurio asmens duomenys yra prašymo objektas.

Jei prašymą teikia įgaliotasis atstovas, prie prašymo turi būti pridėtas raštiškas leidimas ir informacija, patvirtinanti atstovo tapatybę.

Jei negalime patikrinti jūsų tapatybės ar įgaliojimų pateikti prašymą ir patvirtinti su jumis susijusios informacijos, negalime jums suteikti informacijos ar įgyvendinti kitos jūsų teisės.

9. Pakeitimai ir atnaujinimai

9.1. Mes galime šią Privatumo politiką kartais peržiūrėti ir naujausią jos versiją paskelbsime savo interneto svetainėje. Jei peržiūros metu atliksime reikšmingų jos pakeitimų, jums apie tai pranešime. 

10. Susisiekite su mumis

10.1. Jei turite kokių nors klausimų, nuogąstavimų ar nusiskundimų dėl šios Privatumo politikos, galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu dpo@dokobit.com.


Versijos

Galioja nuo 2023 m. birželio 18 d.

Parsisiųsti
Senesnės versijos

01.01.2022-17.06.2023

25.02.2021-31.12.2021