Priimtino naudojimo taisyklės

Paslaugų naudojimui taikomos šios priimtino naudojimo taisyklės. Jūs sutinkate nepiktnaudžiauti Paslaugomis ir niekam kitam nepadėti to daryti.

Paslaugų nutraukimas vykdomas:

 • Keliant pavojų mūsų Paslaugų ir (arba) mūsų Paslaugų sistemų, įskaitant pagalbinių sistemos tvarkytojų paslaugų ir sistemų, susijusių su mūsų paslaugų tiekimu: vientisumui, konfidencialumui, ir (arba) prieinamumui. Tai apima bet kurios sistemos ar tinklo, kuriame saugomos mūsų paslaugos, pažeidžiamumo tyrinėjimą, nuskaitymą ar testavimą.
 • Apgrąžos technologijos (angl. reverse-engineering) naudojimas mūsų programinės įrangos atžvilgiu, bet kokių saugumo ar autentifikacijos priemonių nesilaikymas arba mėginimas gauti neteisėtą prieigą prie paslaugų, susijusių sistemų, tinklų ar duomenų.
 • Mūsų infrastruktūros perkrovimas arba mėginimas perkrauti, vykdant itin didelę mūsų sistemų apkrovą.

Piktnaudžiavimas paslaugomis vykdomas:

 • Siunčiant pakeistą, apgaulingą arba klaidingai šaltinį identifikuojančią informaciją.
 • Skatinant arba reklamuojant ne savo produktus ar paslaugas be atitinkamo įgaliojimo.
 • Paslaugų naudojimas siekiant pažeisti kitų asmenų privatumą, įskaitant kitų asmenų privačios ir konfidencialios informacijos be jų išreikšto sutikimo viešinimą ar skelbimą, arba kitų asmenų asmeninės informacijos rinkimą ar kaupimą.
 • Prašymo suteikti autentifikavimą ir (arba) parašą siuntimas įvairiems atsitiktiniams gavėjams, kurie prašymo nelaukia ir nebendradarbiauja su jį siunčiančia šalimi.
 • Paslaugos gali būti naudojamos saugoti tik Kliento duomenis, kuriuos Vartotojas teisėtai įgijo arba sukūrė. Paslaugos negali būti naudojamos tiesiogiai ar netiesiogiai jokiai neteisėtai veiklai.

Priimtino naudojimo taisyklių pažeidimas

 • Jūsų, jūsų bendrovės ar kitos šalies, turinčios įgaliojimus turėti prieigą ir naudoti Paslaugas, atlikti pažeidimai gali lemti prieigos sustabdymą arba dalinį ar visišką Paslaugų nutraukimą arba kitus pagrįstus veiksmus, kurių mes imsimės atsižvelgdami į pažeidimą ir spręsime savo nuožiūra.
 • Mes pagrįstai stengsimės jums pranešti, kad jūs pažeidimus išspręstumėte savanoriškai, tačiau mes pasiliekame teisę veikti be pranešimo, kai yra būtina išsaugoti stabilų, saugų ir nepertraukiamą Paslaugų veikimą, sprendžiant mūsų nuožiūra.
 • Įtarus nusikalstamą veiklą, mes galime kreiptis ir bendradarbiauti su teisėsaugos bei vyriausybės institucijomis. Pažeidėjams gali būti taip pat taikoma civilinė ar baudžiamoji atsakomybė pagal atitinkamus įstatymus.
 • Pažeidęs šias priimtino naudojimo taisykles, Klientas neturės teisės gauti žalos atlyginimą.