Tjenestevilkår

De følgende tjenestevilkårene er gyldig fra, og ble sist oppdatert, 25. mai 2018.  

Ved å bruke tjenestene våre samtykker du i å være bundet av disse tjenestevilkårene, databehandlingsavtalen (engelsk), retningslinjene for akseptabel bruk (engelsk), personvernerklæringen (engelsk) og tilleggsvilkår som kan oppgis til deg på nettstedet vårt før du bestiller en tjeneste. Hvis noen av bestemmelsene i disse dokumentene ikke kan tolkes på en annen måte enn at det skaper en uforsonlig konflikt mellom eller blant dem, avgjøres tolkningen etter følgende prioritetshierarki for å tolke og ta i bruk bestemmelsene i disse tjenestevilkårene: (1) tilleggsvilkår som kan gis til deg på nettstedet vårt; (2) databehandlingsavtalen; (3) personvernerklæringen; (4) retningslinjer for akseptabel bruk; og (5) disse tjenestevilkårene.

Hvis du godtar disse vilkårene på vegne av en enhet, for eksempel arbeidsgiveren din eller selskapet du jobber for, hevder du at du har juridisk autoritet til å forplikte den enheten til vilkårene. Hvis du ikke godtar disse tjenestevilkårene, databehandlingsavtalen (engelsk), retningslinjene for akseptabel bruk (engelsk) og personvernerklæringen (engelsk), kan du ikke benytte deg av tjenestene.  

Du kan ikke benytte tjenestene hvis du er en konkurrent og/eller oppsøker tjenestene for konkurranseformål eller for å danne et sammenligningsgrunnlag.

Definisjoner

Tjenesteleverandør, ossDokobit, UAB Paupio st. 46, Vilnius, juridisk enhetskode – 301549834, MVA-kode LT100004499110, statens kontrollorgan for databeskyttelse, register med kontrollører av personopplysninger, ID-kode P5693.
Kunde, degEnhver privat eller juridisk enhet som bruker tjenestene våre.
KundedataFiler og alle andre digitale data og informasjon som lastes opp til tjenestene av kunden.
PersonopplysningerInformasjon knyttet til en identifisert eller en identifiserbar fysisk person.
BrukerEn fysisk person som har fått autorisasjon til å bruke brukerkontoen på vegne av en kunde.
DataNettstedet, systemet, plattformen og alt innholdet, tjenestene og/eller produktene tilgjengelig på eller gjennom plattformen, levert av tjenesteleverandøren.
Spesielle vilkårAlle særskilte vilkår, spesifikasjoner og vilkår som partene godtar utover disse vilkårene.
BrukerkontoBrukerprofil med filrepositorium tilknyttet brukeren. Hver konto gis kun til én enkeltperson for personlig tilgang til tjenesten. En enkeltperson kan ha flere brukerkontoer.
KontoadministratorEn person som administrerer tjenester for en kunde.
VilkårDen nyeste versjonen av disse vilkårene for bruk av tjenestene, inkl. databehandlingsavtalen, retningslinjene for akseptabel bruk og personvernerklæringen.
ForhandlerEn tredjeparts enhet som selger tjenestene våre videre til kunder og fakturerer slike kunder direkte.

Tjenestebestemmelser

Vi vil gjøre vårt beste for å ha tjenestene tilgjengelige for kundene og brukerne døgnet rundt, hele uken, med unntak av planlagt nedetid (med forhåndsvarsler sendt til brukerne).

Vi er ansvarlige for å overholde prosedyrene og standardene for dokumentsignering og elektronisk identifisering i henhold til EU-forordning nr. 910/2014 (eIDAS).

Vi støtter bare kvalifiserte tillitsleverandører i tjenestene våre, som oppfyller kravene angitt for kvalifiserte tillitsleverandører i henhold til EU-forordning nr. 910/2014 og står oppført i EUs tillitslister.

Priser og betalinger

Vi tilbyr både gratis og betalte tjenester. Hvis du velger å abonnere på betalte tjenester, samtykker du i å betale gebyrene slik de vises til deg når du kjøper en bestemt tjeneste.

Prisene, funksjonene, datalagringskapasiteten og begrensningene på tjenestene er avhengig av abonnementet du har valgt samt endringer du foretar. Prisplaner er eksplisitt publisert i tjenesten vår før du abonnerer på tjenestene. For eksempel:

  • Hvis du legger til ekstra brukerkontoer, kan vi belaste deg for det gjeldende beløpet for hver ekstra brukerkonto.
  • Hvis du bruker flere signaturer enn de som følger med i abonnementet, kan vi belaste deg for ekstra signaturer.
  • Hvis du overskrider den angitte dokumentlagringskapasiteten, kan vi belaste deg for ekstra lagring.

Vi tilbyr abonnementer med både månedlig og årlig fakturering:

  • Månedsabonnement – faktureringsperioden er på én måned og fornyes automatisk med mindre du sier opp minst én virkedag før fornyelsesdatoen.
  • Årlig abonnement – faktureringsperioden er på ett år og fornyes automatisk etter ett år med mindre du sier opp minst én virkedag før fornyelsesdatoen.

Hvis du har valgt et abonnement med månedlig betaling, kan du når som helst bytte til et annet abonnement med månedsbasert eller årlig betaling. Hvis du har valgt en årlig betaling, kan du ikke bytte abonnementet til en månedlig betaling, si opp eller velge et annet abonnement før det årlige abonnementet utløper.

Vi kan ikke garantere eller stå inne for at bestemte abonnementer kan tilbys på ubestemt tid, og vi forbeholder oss retten til å endre prisene på eller endre funksjonene eller alternativene til abonnementene våre uten forvarsel. Slike endringer vil ikke automatisk gjelde for eksisterende abonnementer.

Hvis du trapper ned til gratis tjenester, lagrer vi kundedataene dine som overskrider lagringsgrensen til de gratis tjenestene, i seks kalendermåneder etter nedtrappingen. Vi sender deg et varsel om å laste ned alle kundedataene dine minst fem virkedager før kundedataene slettes.

Du kan når som helst si opp abonnementet ditt, med umiddelbar virkning. Du beholder tilgangen til tjenestene i løpet av resten av perioden du allerede har betalt for. Vi tilbyr ikke refusjoner eller kreditt for deler av måneder eller år i abonnementet.

Hvis du kjøpte tilgang til tjenestene via en forhandler, er vilkårene for abonnementet og betalinger angitt i avtalen med forhandleren.

Sikkerhet og personopplysninger

Personvernerklæringen (engelsk) vår forklarer hvordan og til hvilke formål vi samler inn, bruker, lagrer, utleverer og verner om dataene du gir til oss. Du samtykker i å gjennomgå vilkårene i personvernerklæringen (engelsk) vår.

Du er ansvarlig for alle aktiviteter som foregår på brukerkontoen din. En brukerkonto kan også gis av kontoadministratoren som er ansvarlig for kontrollen av kundens brukerkontoer.

Kontoadministratorer kan legge til flere brukerkontoer, kansellere eller suspendere tilgang til tjenester, administrere dokumenttillatelser og tilgang til all kundedata og personopplysninger. Handlinger som utføres av kontoadministratorer, kan føre til endringer i tilgang, bruk, avdekking, modifisering eller sletting av noen eller alle kundedata og/eller personopplysninger.

Alle handlinger som utføres av bruker eller kontoadministrator, loggføres og er synlig i et revisjonsspor.

Hvis en person som beviselig handler på vegne av kunden, ber oss om å erstatte en kontoadministrator, gjennomfører vi kun endringen hvis vi er lovpålagt å gjøre det, eller hvis kunden ber om det, under omstendigheter der kontoadministratoren ikke kan gjennomføre endringen og etter vi har fått bevis på at kontoadministratoren ikke kan gjennomføre endringen.

Ansvarsbegrensninger

Vi er ikke ansvarlige for tjenestefeil eller programvarefeil og dekker ikke kostnader tilknyttet slike hendelser, direkte eller indirekte tap eller driftstap, og vi gir ikke erstatning for mulige ubeleiligheter kunden kan blitt rammet av.

Intellektuelle rettigheter

Varemerkene våre, for eksempel logoer og merkenavn, kan brukes av tredjeparter hvis det er gitt skriftlig godkjenning av oss før slik bruk i publikasjoner og på nettsteder.

Modifikasjoner

Vi forbeholder oss retten til å modifisere disse tjenestevilkårene når som helst etter eget skjønn. Med mindre det eksplisitt står noe annet, kommuniseres slike modifikasjoner gjennom tjenestene 30 dager i forveien. Vennligst sjekk disse vilkårene regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av tjenestene våre etter at slike endringer trer i kraft, utgjør din forpliktende aksept av slike endringer.

Force majeure

Vi skal ikke holdes ansvarlig for ikke-implementering eller delvis ikke-implementering av påtatte forpliktelser herigjennom hvis dette var forårsaket av ekstraordinære omstendigheter, som vi ikke kunne forutse, forhindre eller fjerne på noen som helst måte (omstendigheter med force majeure). I et slikt tilfelle vil implementeringsperioden til tjenesteleverandørens forpliktelser utvides.

Vi skal varsle kundene om force-majeure-omstendighetene innen 5 (fem) kalenderdager etter at omstendighetene inntreffer, og vi skal fremsette bevis på at vi har utført alle rimelige tiltak og forholdsregler for å redusere utgifter eller negative konsekvenser.

Dessuten skal vi oppgi potensielle vilkår for implementering av forpliktelser. Varselet er også påkrevd når grunnlaget for ikke-implementeringen av forpliktelsene forsvinner.

Gjeldende lovgivning

Disse tjenestevilkårene skal lages og tolkes i henhold til lovene til Republikken Litauen.

Alle konflikter og tvister som oppstår mellom kunden og tjenesteleverandøren, som er knyttet til disse tjenestevilkårene, skal avgjøres på fredsommelig måte mellom partene. Hvis det ikke kan oppnås enighet, skal alle uløste tvister, uenigheter og krav som oppstår ut ifra disse tjenestevilkårene eller knyttet til disse, brudd på, avbrudd eller gyldigheten til disse, løses i den kompetente domstolen til Republikken Litauen.

Spesielle vilkår

Kunden og tjenesteleverandøren kan bli enige om spesielle vilkår som avviker fra disse vilkårene. Slike eventuelle avtaler må signeres av autoriserte representanter fra begge parter og vil ha forrang fremfor disse vilkårene.

Avslutning

Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte leveringen av tjenestene eller overlevere leveringen av tjenestene til en tredjepart ved å informere kundene med et minimumsvarsel på seks måneder. I slike tilfeller vil kunder som har kjøpt tjenester som utvider varselet, få refusjon for månedener med tjenester som ikke ble levert.

Vi forbeholder oss retten til å avslutte tjenestene umiddelbart, uten forvarsel, hvis en kunde eller bruker bryter disse tjenestevilkårene eller bryter retningslinjene for akseptabel bruk.

Med unntak av kundene som har aktive abonnementer, forbeholder vi oss retten til å kansellere og slette brukerkontoen din og kundedataene dine hvis du ikke har brukt tjenesten i mer enn 12 påfølgende måneder.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående disse tjenestevilkårene, kan du kontakte kundeservicesenteret vårt via e-post på kundeservice@dokobit.com.