Aktsepteeritavad kasutusreeglid

Teenuste kasutamist reguleerivad need aktsepteeritavad kasutusreeglid. Te nõustute mitte kuritarvitama teenuseid või mitte aitama kellelgi teisel seda teha.

Teenuse katkestamine

 • Kui ohustatakse meie teenuste ja/või meie teenuste kasutamise terviklikkust, konfidentsiaalsust ja/või kättesaadavust, sealhulgas alltöötlejate teenuseid ja meie teenuste kohaletoimetamisega seotud süsteeme. See hõlmab iga meie teenuseid hostiva süsteemi või võrgu haavatavuse lähimat uurimist, skaneerimist või testimist.
 • Meie tarkvara ümberkonstrueerimist, hoidudes kõrvale ükskõik millisest meie turva- või autentimismeetmest, või üritamist saada volitamata juurdepääsu teenustele, seotud süsteemidele, võrkudele või andmetele.
 • Meie infrastruktuuri üle võimu saavutamist või püüdu seda saavutada ebamõistlikult suure koormusega meie süsteemidele.

Teenuse väärkasutamine

 • Muutva, eksitava või vale allika identifitseerimiseks vajaliku teabe saatmist.
 • Endale mitte kuuluvate toodete või teenuste edendamist või reklaamimist ilma asjakohase loata.
 • Teenuste kasutamist teiste privaatsuse rikkumiseks, sealhulgas teiste inimeste privaatset ja konfidentsiaalset teavet avaldades või postitades ilma nende otsese nõusolekuta, või teiste inimeste isikuandmete kogumist.
 • Autentimis- ja/või allkirjastamistaotluste saatmist mitmele juhuslikule saajale, kes ei oota taotlusi ja ei ole seda saatva poolega kooskõlastanud.
 • Teenuseid võib kasutada ainult kasutaja poolt seaduslikult saadud või loodud kliendiandmete salvestamiseks. Teenuseid ei tohi kasutada otseseks või kaudseks ebaseaduslikuks tegevuseks.

Aktsepteeritavate kasutusreeglite rikkumine

 • Teie, teie ettevõtte või mõne muu teenustele ligipääsuks volitatud poole rikkumine võib põhjustada juurdepääsu blokeerimist või teenuse osalist või täielikku peatamist või muid mõistlikke rikkumiste vastaseid abinõusid, mille kasuks me oma äranägemisel otsustame.
 • Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et teiega ühendust võtta, et te saaks vabatahtlikult omalt poolt rikkumised lahendada, kuid jätame endale õiguse tegutseda vajadusel ette teatamata, et säilitada teenuste stabiilne, turvaline ja katkematu toimimine, nagu me oma äranägemisel otsustame.
 • Kriminaalse tegevuse kahtluse korral võime me teha koostööd õiguskaitse- ja valitsusasutustega ning neid kaasata. Rikkujate suhtes võidakse kehtivate seaduste alusel kohaldada ka tsiviil- või kriminaalvastutust.
 • Käesolevate aktsepteeritavate kasutusreeglite rikkumise korral ei ole kliendil õigust hüvitisele.