Dokobit

Portaali API

Lahendus võimaldab teil automatiseerida mitmeid dokumendiallkirjastamise protsesse.

code

Edastage ja võtke vastu allkirjastamise kutseid

Saate meie Portaali API vahendusel hõlpsalt algatada dokumendi allkirjastamise protsessi. See on eriti kasulik, kui soovite, et dokumenti saaks allkirjastada otse teie enda süsteemis. Saate algatada dokumendi allkirjastamise protsessi üle API vajades selleks vaid allkirjastaja e-posti aadressi ning dokumenti ennast. Meie portaal edastab bränditud kutse allkirjastajale ning teile tagastatakse juba allkirjastatud dokument.

information systems
information systems
code

Hallake oma dokumente

Saate dokumente portaali üles laadida, hallata seal dokumendile ligipääse, kontrollida dokumendi staatust ning dokumente automatiseeritult alla laadida ning kustutada. Veelgi enam, saate kasutada erinevaid allkirjastamise töövooge, määrata allkirjastamisel järjekorda ning vahetada automaatselt allkirjastajaid.

Integratsiooni dokumentatsioon

Teie majasisene arendusmeeskond või ükskõik milline integratsiooniteenuse pakkuja suudab hõlpsasti Dokobit Portaali API integreerida teie olemasolevasse süsteemi.

Contact us

Portaali API teie e-teenuses

Võtke meiega ühendust, kui soovite Portaali API oma e-teenustesse lisada.

Võtke meiega ühendust

Gateway API

See on täisfunktsionaalne veebilahendus dokumentide allkirjastamiseks teie süsteemis.

Integratsioon

Gateway töötab sisseehitatud dokumendi allkirjastamise aplikatsioonina teie olemasolevas süsteemis. Lahendust saab kasutada modaalaknas või iFrame elemendina.

Kohandatud kasutajaliides

Saate Gateway kasutajaliidese CSS-i abil hõlpsasti kohandada enda vajadustele vastavaks. Lisaks saate kohandamiseks kasutada ka Javascripti võimalusi.

Funktsionaalsused

Kõik, mida vajate dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks oma olemasolevates süsteemides.

Kõik dokumendiformaadid

Gateway toetab kõigi enamlevinud digitaalselt allkirjastatud dokumendiformaatide allkirjastamist ja valideerimist (PDF, ASiC, BDoc, EDoc, ADoc, ja muud).

Erinevad digitaalsed identiteedid

Gateway toetab dokumentide allkirjastamist erinevate digitaalsete identiteetidega. Vaadake toetatud digitaalseid identiteete.

Dokumentide valideerimine

Gateway võimaldab kontrollida, kas dokument ja sellele lisatud allkirjad vastavad rahvusvahelistele nõuetele. Samuti saab Gateway abil koostada dokumendi digiallkirjade kinnituslehe.

Dokumentide vaatamine

Gateway võimaldab dokumente enne allkirjastamist avada ja nende sisuga tutvuda. Avada ja vaadata saab ka juba allkirjastatud dokumente.

Mass-allkirjastamine

Mass-allkirjastamine võimaldab teil allkirjastada ühe PIN2 koodi sisestamisega mitmeid dokumente

Paindlikud tööprotsessid

Gateway abil saate rakendada keerukamaid allkirjastamisega seotud töövooge. Teil on võimalik määrata allkirjastamiste järjekord ja muuta allkirjastajate nimekirja juba käimasoleva allkirjade lisamise töövoo ajal.
code

Integratsiooni dokumentatsioon

Teie majasisene arendusmeeskond või ükskõik milline integratsiooniteenuse pakkuja suudab hõlpsasti Dokobit Gateway teie olemasolevasse süsteemi integreerida.

cloud

Arendustugi

Järgmistel arendusmeeskondadel on tugev teadmistebaas Dokobit digiallkirjastamise infrastruktuurist ning nad saavad teile pakkuda abi nii arendusel kui meie toodete integreerimisel teie süsteemi.

 • CGI
 • Atos
 • iTO
 • Sekasoft
 • Mediapark
Contact us

Gateway lahendus teie e-teenusesse

Võtke meiega ühendust, kui soovite Dokobit Gateway lahenduse tuge enda e-teenusele.

Võtke meiega ühendust

Dokumentide API

Dokobit muudab dokumentide digiallkirjastamise funktsionaalsuse lisamise teie lahendusse lihtsaks. Pakume RESTful API lahendusi dokumentide allkirjastamiseks, arhiveerimiseks, ajatempli lisamiseks ning valideerimiseks.


Funktsionaalsused

Implementeerige digiallkirjastamise tugi oma olemasolevasse süsteemi.

Toetatud dokumendiformaadid

Dokobit toetab rahvusvahelisi formaate nagu PDF dokumendid ja ASiC-E konteinerid. Lisaks pakume täielikku tuge ka Eesti, Läti ja Leedu rahvuslikele formaatidele (BDoc, EDoc, ADoc, PDF-LT).

Toetatud digitaalsed identiteedid

Dokobit toetab mitmete digitaalsete identiteetide kasutamist dokumentide allkirjastamiseks, isikute tuvastamiseks ja autentimiseks. Vaadake toetatud eID-de nimekirja..

Allkirjade tüübid

Dokobit toetab kvalifitseeritud e-allkirju (Qualified Electronic Signatures - QES), täiustatud e-allkirju kvalifitseeritud sertifikaatidega (Advanced Electronic Signature with Qualified Certificates - AdES/QC) ja täiustatud e-allkirju (advanced electronic signature - AdES). Teeme koostööd kõigi kvalifitseeritud sertifikaatide väljaandjatega, kes on nimetatud EL usaldusteenuste pakkujate nimekirjas.

Kiipkaardiga allkirjastamine

Meie teenus võimaldab digiallkirjastamiseks kasutada krüpteeritud USB tokenit või kiipkaarti. Lahendus töötab veebilehitsejatega Google Chrome, Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge ja Safari nii Windows, macOS kui Linux operatsioonisüsteemides.

Kvalifitseeritud ajatemplid

Dokobit võimaldab allkirjastamisel kasutada kvalifitseeritud ajatempleid, mis kaitsevad dokumenti võltsimise ja allkirjade lisamise kuupäevade muutmise eest.

Mass-allkirjastamine

Mass-allkirjastamine võimaldab teil allkirjastada ühe PIN2 koodi sisestamisega mitmeid dokumente.

Valideerimise teenus

Valideerimise teenus võimaldab kontrollida digitaalselt allkirjastatud dokumendi omadusi. Kontrollitakse, kas dokumendile lisatud allkirjad vastavad standarditele, sertifikaatide kehtivust ja muud.

Pikaajaline säilitamine

Dokobit garanteerib kvalifitseeritud e-allkirja ning e-Templi usaldusväärsuse ka aja möödumisel.

e-Templi tugi

Dokobit toetab täiustatud ja kvalifitseeritud e-Templeid. e-Templid kindlustavad dokumentide päritolu ja tervlikuse.

Räsi allkirjastamine

Räsi allkirjastamine võimaldab allkirjastada andmeid teie infrastruktuurist lahkumata.
code

Integratsiooni dokumentatsioon

Teie majasisene arendusmeeskond või ükskõik milline integratsiooniteenuse pakkuja suudab hõlpsasti Dokobit digiallkirjastamise veebiteenuse integreerida teie olemasolevasse süsteemi.

cloud

Arendustugi

Järgmistel arendusmeeskondadel on tugev teadmistebaas Dokobit digiallkirjastamise infrastruktuurist ning nad saavad teile pakkuda abi nii arendusel kui meie toodete integreerimisel teie süsteemi.

 • CGI
 • Atos
 • iTO
 • Sekasoft
 • Mediapark
Contact us

Dokumentide API teie e-teenuses

Võtke meiega ühendust, kui soovite lisada oma e-teenustele digiallkirjastamise toe.

Võtke meiega ühendust

Identifitseerimise veebiteenus

Dokobit API lahenduse abil võimaldate kasutajatel kasutades toetatud kvalifitseeritud sertifikaate end hõlpsalt digitaalse identiteedi abil rakendusse autentida. Vaadake toetatud eID nimekirja siit.

Laiendage oma kliendibaasi

Dokobit võimaldab ettevõtetel identifitseerida oma klient digitaalselt. Näiteks finantssektorile on see vastavalt Euroopa Liidu seadusandlusele ainus võimalus teenust virtuaalselt pakkuda.

Identifitseerimine ja autentimine

Kasutades autentimiseks salasõnade asemel digitaalset identiteeti, saavad teie kliendid siseneda iseteenindusportaalidesse ja teistesse süsteemidesse turvaliselt - pole mingeid salasõnu ja andmebaase, mis võiksid ründe alla sattuda. Digitaalse autentimise kasutamine vähendab küberkuritegude ja -pettuste riski.
code

Integratsiooni dokumentatsioon

Teie majasisene arendusmeeskond või ükskõik milline integratsiooniteenuse pakkuja suudab hõlpsasti Dokobit-i digitaalse identifitseerimise veebiteenuse integreerida teie olemasolevasse süsteemi.

cloud

Arendustugi

Järgmistel arendusmeeskondadel on tugev teadmistebaas Dokobit digiallkirjastamise infrastruktuurist ning nad saavad teile pakkuda abi nii arendusel kui meie toodete integreerimisel teie süsteemi.

 • CGI
 • Atos
 • iTO
 • Sekasoft
 • Mediapark
Contact us

Identifitseerimine teie e-teenuses

Võtke meiega ühendust, kui soovite lisada identifitseerimisteenuse toe oma e-teenusesse.

Võtke meiega ühendust

Provide your e-Services to e-Residents!

The Republic of Estonia is the first country to offer e-Residency — a transnational digital identity available to anyone in the world. e-Residency enables secure and convenient digital services that facilitate credibility and trust online. e-Residents receive a smart ID card which provides the ability to use it for document signing, verification, encryption, and secure identification.

API for e-Residency.

Easily provide digital services for e-Residents with the ISIGN API.

Document signing API

ISIGN makes it easy to provide document signing functionality in your application by using an e-Residency card.

Identification API

Identify and authenticate e-Residents in your self-service portals or other information systems.

Document signing gateway

Provide document signing capabilities straight away by embedding a full-featured signing application in your information system.

Integration.

e-Residency cards are supported in all our products. You can find API documentation and more information about our products bellow.

Solution Providers.

Our Solution Providers have a strong knowledge base of ISIGN's e-signing infrastructure and can offer you development and integration services.

Want to learn more?

Hi, I am Gintas and I can answer all your questions regarding ISIGN and e-Residency. Feel free to contact me.

Gintas Balčiūnas

+370 521 41420

gintas@dokobit.com

e-Tempel teenusena

Pakume juriidilistele isikutele võimalust kasutada meie e-Templi teenust kindlustamaks dokumentide päritolu ja andmete tervlikuse. e-Templi API-liides ei vaja investeeringuid kohapealsesse HSM või muusse sarnasesse taristusse ja on koheselt valmis kasutamiseks.

Vastavus eIDAS nõuetega

Dokobit API-liidese abil lisatav e-Tempel on eIDAS määruse definitsioonile vastavalt täiustatud e-Tempel. Kvalifitseeritud e-Templeid pakub SK ID Solutions ja neid saab taotleda iga Euroopa Liidu juriidiline isik.

Vastavus Common Criteria-le

e-Templi sertifikaate hoiustatakse pilvepõhistes riistvaramoodulites (HSM), mis vastavad Common Criteria (CC) nõuetele (Standard EN 419 211, Protection Profiles for Secure Signature Creation and other related devices part 1–2).

Kasu teile

Dokumendi tervlikus

Dokumendile täiustatud või kvalifitseeritud e-templi lisamine garanteerib, et dokumendi sisu ei ole pärast dokumendile e-Templi lisamist muudetud.

Andmete autentsus

Ettevõtte e-Templit sisaldav dokument annab dokumendi saajale usaldusväärse tõendi selle kohta, et dokument tõepoolest pärineb nimetatud ettevõttest ning seda ei ole mingil moel muudetud.

e-Templi kasutamine ettevõttes

Sisseehitatud ligipääsuhaldussüsteemi, tugeva autentimise ning auditilogide kasutamine võimaldab meeskondadel ettevõtte e-Templit turvaliselt kasutada olukordades, kus füüsilise isikliku allkirjastamise asemel on mõistlikum kasutada ettevõtte e-Templit.

Kvalifitseeritud ajatemplid

e-Templi teenus sisaldab kvalifitseeritud ajatemplite lisamist, mis tagab võltsimiskindluse ja dokumendi allkirjastamise kuupäeva õigsuse.
code

Integratsiooni dokumentatsioon

Teie majasisene arendusmeeskond või ükskõik milline integratsiooniteenuse pakkuja suudab hõlpsasti Dokobit e-Templi veebilahenduse integreerida teie olemasolevasse süsteemi.

cloud

Arendustugi

Järgmistel arendusmeeskondadel on tugev teadmistebaas Dokobit digiallkirjastamise infrastruktuurist ning nad saavad teile pakkuda abi nii arendusel kui meie toodete integreerimisel teie süsteemi.

 • CGI
 • Atos
 • iTO
 • Sekasoft
 • Mediapark
Contact us

e-Tempel teie e-teenuses

Võtke meiega ühendust, kui soovite lisada e-Templi toe enda e-teenusesse.

Võtke meiega ühendust

Usaldusteenuste pakkujate ja sertifikaatide väljastajate monitoorimine

Reaalajas ülevaade sertifikaatide väljastajatest ja usaldusteenuste pakkujatest, kellest teie e-teenus sõltub.

Loodud e-teenuste pakkujatele

Dokobit monitoorimise teenus on ideaalselt sobiv neile, kelle e-teenused sõltuvad usaldusteenuste pakkujatest ja sertifikaatide väljastajatest. Selle abil hoiate oma kasutajatoe meeskonna hästi informeeritud kriitiliste teenuste teenusehäiretest ning saate klientidele edastada automaatteavitusi.

Reaalajas info

Interaktiivsed joonised ja mõõdikud pakuvad teile detailseid graafikuid ja raporteid monitooritud teenuste kättesaadavuse kohta.

E-posti teavitused

Saate tellida oma kasutajatoe meeskonnale e-posti teel teavitused teenusekatkestuste kohta.

API-põhised teated

Dokobit-i monitooring saab teie süsteemidele teenusekatkestuse teavitusi edastada kasutades webhook-e, ning teie saate omakorda katkestustest teavitada oma kliente.

Olemasolevad võimalused

Dokobit monitoorib teenuse kvaliteeti ning OCSP ja CRL-i kättesaadavust.

Digitaalse identiteedi teenusepakkujad

Toetame Telia, Elisa, Tele2, Bite ja Audkenni poolt pakutavaid Mobiil-ID lahendusi ning SK ID Solutions-i poolt pakutavat Smart-ID lahendust. Lisandumas on teisigi digitaalse identiteedi vahendeid.

Usaldusteenuse pakkujad

Monitoorime EL usaldusteenuste pakkujate nimekirja lisatud usaldusteenuse pakkujaid.
Contact us

Võtke ühendust meie müügiosakonnaga

Kui olete huvitatud meie TSP monitooringust, täitke palun allpool olev ankeet ning me võtame teiega ühendust.

Võtke meiega ühendust